Welkom in het Brûsplak op 11 november!

7 november 2016

Welkom in het Brûsplak op 11 november!

It brûst yn it Bûtefjild! Komt u kijken? Vrijdagmiddag 11 november van 12.30 tot 14.30 uur bent u van harte welkom in het Brûsplak aan het Bûtefjild 5 in Feanwâlden. Het Brûsplak is een broedplaats, ontmoetingsplek en kenniscentrum voor inwoners uit de regio, studenten en experts. Om na te denken over ons waterbeheer, klimaatverandering en hoe we hier op in kunnen spelen. Tijdens de open dag kunt u kennismaken met studenten en hun verschillende proeven en met ecologen van Altenburg & Wymenga. Ondernemers presenteren kansrijke toepassingen voor Lisdodde, er zijn demonstraties van een onderwaterdrone en natuurlijk kunt u genieten van het prachtige Bûtefjild.

afbeelding-2-bij-brusplak

Inspirerende plek
Een voormalige zeecontainer is door Studio Tjeerd Veenhoven onherkenbaar verbouwd tot een verrassende en inspirerende plek in het Bûtefjild om te werken of elkaar te ontmoeten. In het Bûtefjild worden proeven gedaan met natte teelten en andere slimme vormen van waterbeheer voor nieuwe economische toepassingen. Het Brûsplak is de plek om daar kennis van te nemen en over na te denken, niet alleen door experts, maar ook, en vooral, door mensen uit de regio. Ook vormt het een mooi vertrekpunt voor toeristisch-recreatieve activiteiten in de prachtige omgeving van het Bûtefjild.

Brûzen voor Better Wetter
Het Brûsplak is onderdeel van het programma ‘Better Wetter’ waarin de Friese Milieu Federatie participeert. ‘Better Wetter’ is de proeftuin voor toekomstbestendig waterbeheer, voor ecologie en economie’ en valt onder Netwerk Noordoost; de samenwerking van de zes Noordoost Friese gemeenten, de provincie, Wetterskip Fryslân en betrokken maatschappelijke partners. Door een combinatie van factoren zoals bodemdaling in het veenweidegebied, vaker drogere periodes en meer extreme regenbuien, moet er nagedacht worden over een toekomstbestendig waterbeheer en nieuwe verdienmodellen in (zeer) natte omstandigheden. Het Bûtefjild is een ideale proeftuin om dat te onderzoeken en proeven te doen. Overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek werken hierin nauw samen. Het Brûsplak ligt in het hart van de proeftuin en verbindt alle partijen.

Dwaande
Het Brûsplak is ontwikkeld door verschillende partijen uit de regio vanuit de regionale gedachte: Mei in-oar wurkje oan ‘e takomst fan Noardeast Fryslân. Nordwin College is projectleider. Het Brûsplak is gefinancierd vanuit het ‘Iepen Mienskipsfûns’ van de Provinsje Fryslân en het Ondernemersfonds Dantumadiel.