Werelderfgoed Waddenzee; beleef het!

14 juni 2012

Werelderfgoed Waddenzee; beleef het!

Werelderfgoed Waddenzee; beleef het! Dat is het motto waaronder bewoners en bezoekers op 16 en 17 juni tijdens het nationale Werelderfgoedweekend worden uitgenodigd om de unieke natuur van de Waddenzee, met zijn internationale betekenis voor vogels “live” te ervaren. Op diverse plaatsen langs de vastewalkust en op de eilanden worden hiervoor door beheerorganisaties, bezoekerscentra en wedlooporganisaties excursies en tochten op en langs het Wad georganiseerd. In een 4-tal havens houden de inspectieschepen van het ministerie van Economische zaken Landbouw & Innovatie “open huis”. Op een paar plekken vertellen experts over de betekenis van dit Werelderfgoed voor vogels op internationaal niveau.

Excursies en meer Datum: zaterdag 16 en zondag 17 juni Tijd: hele dag Locatie: wad, eilanden- en vaste walkust

Kijk op  www.waddenzee.nl voor nadere info.

Werelderfgoed Waddenzee; beleef het! 14 juni 2012