Werk in uitvoering: Fryslân is fan van wind

23 juli 2012

Werk in uitvoering: Fryslân is fan van wind

 

Er waait een nieuwe wind op het gebied van Friese windenergie. Overheden en initiatiefnemers bereiden nieuwe plannen voor. Zo gaan nieuwe windenergieprojecten helpen om meer inwoners van Fryslân mee te laten profiteren van de opbrengsten. En om solitaire molens op te ruimen met als doel meer energie op te wekken met minder windmolens.

Fryslân is fan van wind 23 juli 2012

Windenergie is een belangrijke bron van duurzame energie in Fryslân. Om de kansen daarvan te benutten, werken verschillende partijen samen. Dit zijn: Gemeente Súdwest-Fryslân, Friese Milieufederatie, Doarpswurk, Platform Duurzaam Fryslân en de provinsje Fryslân. Andere partijen kunnen hierbij aansluiten. Die samenwerking verbeelden we door Wynfan. Want wij zijn fan van wind. Ook staan we voor windenergie uit alle richtingen. Want de energie uit wind is voor iedereen!
Door samen te werken proberen we goed met elkaar af te stemmen en bereiken we meer op het gebied van windenergie voor de inwoners van Fryslân.