Werkbezoek Natuurminister Van der Wal op uitnodiging van Aanvalsplan Grutto

13 april 2023


Werkbezoek Natuurminister Van der Wal op uitnodiging van Aanvalsplan Grutto

Op maandag 3 april bracht Minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, een bezoek aan Fryslân om zich te laten informeren over de stand van de weidevogels in de provincie. Het werkbezoek was op uitnodiging van de kerngroep Aanvalsplan Grutto onder leiding van oud minister  Pieter Winsemius, die zich inzet voor het behoud van de weidevogel

Tijdens het werkbezoek maakte de minister een boottocht over de Grutte Krite en kreeg zij presentaties van natuurmensen van onder andere It Fryske Gea, de Vogelbescherming en de FMF. Hierdoor kon zij zich goed laten informeren over de stand van zaken en de inspanningen die worden verricht om de weidevogels te behouden.

Van der Wal was positief over de inspanningen die al worden verricht om de weidevogel te behouden. “Fryslân is goed bezig om de weidevogels te behouden,” aldus de minister. “Maar er moeten nog veel stappen gezet worden. We weten dat het beter moet en dat de weidevogel onder druk staat, maar daarvoor moeten we bruggen bouwen tussen natuur en landbouw. Boeren zorgen voor het land, maar dan moet het verdienmodel er wel zijn.”

Het Aanvalsplan Grutto is twee jaar geleden opgezet door verschillende natuurpartijen in samenwerking met boeren. In dit plan zijn 35 gebieden van 1.000 hectare geselecteerd waar boeren zich inzetten voor de weidevogel. Dit betekent dat ze laat maaien, een hoog waterpeil hebben en dat er veel kruiden en bloemen in dit gebied zijn. Hoewel het plan heeft geholpen om de weidevogel te behouden, zijn er nog veel verbeterpunten. Zo lopen de contracten van boeren maar zes jaar, wat te kort is om een bedrijf te runnen. De werkgroep hoopt op meer geld van het Rijk voor langere contracten tot 20 à 30 jaar.

Al met al was het een positief werkbezoek van Minister Van der Wal aan Fryslân waarbij zij zich goed heeft kunnen laten informeren over de stand van de weidevogels en de inspanningen die worden verricht om deze te behouden.