Werkgroep Duurzaam Gytsjerk concreet aan de slag

13 september 2012

Werkgroep Duurzaam Gytsjerk concreet aan de slag

Werkgroep Duurzaam Gytsjerk concreet aan de slag 13 sept 2012De werkgroep Duurzaam Gytsjerk is enthousiast van start gegaan. Ondertussen hebben zich al drie enthousiaste vrijwilligers gemeld. Samen met twee leden van het bestuur van Doarpsbelangen is er nu een werkgroep van vijf personen. De volgende uitdagende klussen staan op het programma.

In Oentsjerk, het buurdorp van Gytsjerk – dat inmiddels is omgedoopt tot Groenkerk – zijn al heel concrete stappen ondernomen met betrekking tot duurzaamheid. De jaarlijkse Burendag op 22 september staat ook helemaal in dat teken. Ook wordt er op die dag in samenwerking met de Friese Milieu Federatie een minisymposium gehouden over Groenkerk in het Skewiel (aanvang; 12.30 uur). Er is ook al iets heel concreets bereikt op het gebied van zonne-energie. Onder de titel Zon van Tryntje worden goede zaken gedaan met installateurs van zonnepanelen. Meer info op de website www.groenkerk.nl. De werkgroep Duurzaam Gytsjerk bekijkt de mogelijkheden hoe hier op ingehaakt kan worden.

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de werkgroep Duurzaam Gytsjerk een interessant aanbod gedaan. Er worden twee cheques beschikbaar gesteld ter waarde van € 2000 voor dorpsbewoners die goed samenwerken en duurzaam omgaan met energie. Voorbeelden zijn collectieve woningisolatie of collectieve inkoop van energiebesparende installaties. Inwoners van Gytsjerk kunnen tot 15 oktober met reële voorstellen komen. Het Energie(k)loket aan de Walling Dijkstrastrjitte te Gytsjerk blijft nog een tijdje open als kenniscentrum op energiegebied. Daar is achtergrondinformatie te vinden over deze leuke wedstrijd: energiek-loket.nl.

De derde klus van de werkgroep Duurzaam Gytsjerk is uniek voor Gytsjerk: een duurzame aanpak van het dorpscentrum.