WETTER, water ondersteboven in het Fries Natuurmuseum van 15 t/m 30 oktober 2016

10 oktober 2016

WETTER, water ondersteboven in het Fries Natuurmuseum van 15 t/m 30 oktober 2016

logo-wetter

Het herfstvakantiespektakel in Natuurmuseum Fryslân heeft dit jaar als thema WETTER, water ondersteboven. Kinderen hoppen deze twee weken van eiland naar eiland. Door allerlei doe-activiteiten op de eilanden ontdekken ze dat schoon, veilig en voldoende water niet zo vanzelfsprekend is als we denken. Het belooft een “spetterende” herfstvakantie te worden!

Schoon, voldoende en veilig water is van groot belang. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de landbouw, toerisme en recreatie. Het vergt veel inspanningen om te zorgen dat iedereen kan genieten van schoon water, maar ook droge voeten houdt op het land. Niet iedereen realiseert zich dat je hier zelf ook invloed op hebt.

Drollenpad
In het Atrium zijn drie eilanden gemaakt, die met elkaar verbonden zijn door bruggen. Het eerste eiland is van de organisatie Marrekrite, het recreatieschap voor het Friese water en land. Het is een heel groen eiland, maar de natuur is er vervuild door menselijke ontlasting. Bezoekers moeten over een ‘drollenpad’ lopen om bij de steiger te komen. Hier kunnen ze vissen vangen. Een aantal dagen zal de Vuilwaterboot in de Prinsentuin liggen. Deze campagneboot vaart van mei tot en met september op de Friese wateren en heeft een installatie aan boord waarmee vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeggezogen kunnen worden. De Vuilwaterboot is speciaal voor WETTER open voor publiek.

Storm
Op het tweede eiland zijn de kinderen te gast bij het Wetterskip Fryslân. Deze organisatie zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Op het Wetterskip eiland kunnen ze de strijd tegen het hoge water tussen mens en natuur naspelen met een fietsspel. Ook is er een huisje waarvan de zolder is ingericht als toevluchtsoord. Hier kun je zien wat je kunt doen bij hoog water en wat je dan eigenlijk mee zou moeten nemen. Er is informatie te vinden over het Woudagemaal dat een belangrijke rol speelt in de waterbeheersing van onze provincie. Op de dijk kunnen bezoekers door middel van virtual reality een storm aan zee beleven.

Plastic soep
De Friese Milieu Federatie is een koepelorganisatie van natuur en-milieuorganisaties die opkomt voor de belangen van natuur en milieu in Fryslân. Zij laten op hun eiland de mooie kanten zien van het water en de dieren die daar leven. Maar er is ook aandacht voor zwerfafval. Kinderen leren er door middel van een quiz meer over schoon water, watervervuiling, en hoe we met water omgaan. Bezoekers kunnenzelf afval uit de rivier halen met hengels en zo helpen de natuur schoner te maken.

Apps
Buiten het Atrium zijn er ook leuke dingen te beleven. Zo kunnen kinderen in Friesland onder Water zelf dieren tot leven wekken via een app op de smartphone. Ze zien een otter zwemmen of een reiger een kikker vangen. In de Walviszaal zetten ze met digitale botten een virtuele potvis in elkaar. Niet vergeten dus je mobiele telefoon mee te nemen! Deze virtual reality spellen zijn ontwikkeld door Kweekvijver Noord, een samenwerkingsverband tussen een groot aantal communicatieprofessionals en mbo- en hbo-opleidingen in Fryslân.

Zoals gebruikelijk is er weer een uitgebreid programma met workshops en lezingen. Deze vinden plaats van 15 t/m 23 oktober. Onderwerpen zijn onder andere: waarom krijgen sommige vissen een chip? Wat doet de muskusrattenvanger en waarom? Waar houdt een rayonbeheerder zich mee bezig? Hoe zit het precies met vismigratie? Het exacte programma is tegen die tijd te vinden op www.hetnatuurmuseum.nl.