Wetterskip Fryslân en Friese vissers zetten schieraal ongeschonden over naar zee

3 november 2014

Wetterskip Fryslân en Friese vissers zetten schieraal ongeschonden over naar zee

Wetterskip Fryslan LogoWetterskip Fryslân heeft onlangs afspraken gemaakt met de landelijke beroepsvissers die het project Paling over de Dijk (PODD) trekken. Zij gaan de komende maanden in Fryslân de schieraal bij niet-visvriendelijke gemalen langs de Friese kust vangen en overzetten, onder andere bij Roptazijl en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Volgens berekeningen overleeft minstens de helft van de vissen de doorgang door deze gemalen niet. Met het overzetten van schieraal kan de vis ongeschonden hun lange tocht naar de Sargassozee voortzetten.