Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

17 februari 2017

Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib
Wetterskip Fryslân wil in 2020 40 procent van haar energie duurzaam opwekken met zonne-energie en biogas. Het waterschap wil daarom de komende drie jaar 50 miljoen investeren in het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen en in de productie van 2,7 miljoen m3 extra biogas uit slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). Dat staat in de Energiebeleidsnota van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur moet nog akkoord gaan met de nota.