Wetterskip Fryslân mag geldboetes opleggen

26 april 2012

Wetterskip Fryslân mag geldboetes opleggen

Wetterskip Fryslân gaat met ingang van 1 mei 2012 gebruikmaken van de bestuurlijke strafbeschikking. Het gaat hierbij om de toepassing van een nieuw wettelijk instrument waardoor het waterschap bij bepaalde overtredingen geldboetes mag opleggen aan zowel personen als bedrijven. Het gaat hierbij om overtredingen als een illegale lozing van stoffen, het handelen in strijd met watervergunningsvoorschriften en het zonder vergunning van werkzaamheden verrichten op een kade.

De invoering van nieuwe wetgeving maakt de bestuurlijke strafbeschikking per 1 mei 2012 mogelijk voor alle waterschappen. ‘Deze mogelijkheid wordt aan de functionele overheden, waartoe het waterschap behoort, geboden naast de bestaande bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen en in plaats van de huidige strafrechtelijke instrumenten’, legt Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, uit. ‘De waterschappen mogen nu al een dwangsom opleggen of bestuursdwang toepassen en kunnen al strafrechtelijk optreden.’ De waterschappen zijn blij met de maatregel. De Haan: ‘De inzet van de strafbeschikking is bedoeld om het naleefgedrag van de waterwetgeving op efficiëntere wijze te bevorderen.’

Bij het opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking wordt verschil gemaakt tussen de bedragen die in rekening worden gebracht bij burgers of bedrijven.

Op de website van Wetterskip Fryslân vindt u meer informatie over de bestuurlijke strafbeschikking, waaronder de hoogte van de bedragen. Deze zijn door het ministerie van Justitie landelijk vastgesteld. www.wetterskipfryslan.nl/bsb