Winnaar enquête Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân

22 februari 2018

Winnaar enquête Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân

Simon Bijlsma (Friese Milieu Federatie) en Sietske van Loo

De Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland zijn altijd opzoek naar goede ideeën om de biodiversiteit in Noordoost Fryslân te versterken. Door middel van een enquête hoopten zij een aantal ideeën binnen te krijgen, en dat is gelukt! 

Groot succes
Maar liefst 124 inwoners van deze streek hebben de enquête ingevuld en vele waardevolle ideeën aangedragen. Onder de deelnemers aan de enquête is een cadeaubon ter waarde van € 150,-verloot. De gelukkige prijswinnaar is mevrouw Sietske van Loo uit Tytsjerksteradiel, die afgelopen woensdag 21 februari haar prijs in ontvangst nam op het kantoor van de Friese Milieu Federatie.

Inmiddels zijn in Noordoost Fryslân drie zeer geslaagde avonden georganiseerd voor de inwoners van de streek om verder te praten over de ingebrachte ideeën. Op de slotbijeenkomst van 13 maart in Damwâld gaan we met elkaar bekijken wat de inwoners nodig hebben om hun ideeën te realiseren.

De ingebrachte ideeën hebben betrekking op o.a. de thema’s: aanleg voedselbossen, aanleg bloemrijke bermen, ecologisch berm- en slootkantbeheer, aanpakken braakliggende bouwlocaties, ecologische fiets- en wandelpaden, bloemrijke akkers en weilanden, inrichten van vogelakkers en het herstel van poelen.