Zaterdag 29 juni – opening en excursie Natuerlik Ferskaat

Zaterdag 29 juni – opening en excursie Natuerlik Ferskaat

Mooi dorpeninitiatief!

Achlum, Berlikum, Boer, Burgwerd, Dongjum, Easterwierrum, Oosterbierum, Peins, Ried en Vrouwenparochie slaan de handen ineen. Samen zetten zij de schouders onder het verbeteren van  de biodiversiteit in het gebied. Hiervoor is met partners de fmf (Friese Milieu Federatie) en Landschapsbeheer Friesland het project Natuerlik Ferskaat in het leven geroepen. Het project wordt op zaterdag 29 juni feestelijk gestart. De opening is om 11.00 uur in Oosterbierum in de Kloostertuin en in de vorm van een excursie.  Enkele deelnemende dorpen worden bezocht en sprekers lichten onderweg het project en de dorpsinitiatieven toe.