Zienswijze concept NRD 380kV Hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

19 juli 2023

Zienswijze concept NRD 380kV Hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Vanaf 12 mei lag de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens ter inzage. De notitie gaat in op de mer-procedure van de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens. Je kunt de notitie hier terugvinden. De FMF heeft samen met een aantal medeondertekenden een zienswijze ingediend. Hoewel we de noodzaak van de nieuwe hoogspanningsverbinding erkennen, streven we ook naar behoud van natuur en biodiversiteit, de waarde van het landschap en de fauna in het hele zoekgebied.

Lees de zienswijze