Zienswijze natuur en landschapsorganisaties op het Friese veenweideprogramma 2021 – 2030

Zienswijze natuur en landschapsorganisaties op het Friese veenweideprogramma 2021 - 2030

5 november, 2020

Woensdag 4 november is het langverwachte Friese veenweideprogramma gepresenteerd. Dit programma bevat doelen en een aanpak voor het behoud van het Friese veenweidegebied. Door veenoxidatie daalt de bodem in deze gebieden, wat onder meer leidt tot CO2 uitstoot, verdroging van natuurgebieden en aantasting van funderingen. De natuur en landschapsorganisaties hebben bij de totstandkoming van dit programma input geleverd, maar betreuren het dat in het uiteindelijke plan niet die keuzes worden gemaakt die voor het veengebied nodig zijn. Ons standpunt is dat er behoefte is aan een duidelijke koers en richting. Onder meer als vertrekpunt voor de op te starten gebiedsprocessen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Deze duidelijkheid ontbreekt in het plan. In bijgevoegde zienswijze staat het standpunt van de gezamenlijke natuur- en landschapsorganisaties geformuleerd.

Komende maanden staan in het teken van inspraak. Uiteindelijk zal het plan door de provincie, gemeenten en het Wetterskip worden vastgesteld. De verwachting is dat dit begin 2021 zal zijn. Het programma is te downloaden via de volgende link. https://www.veenweidefryslan.frl/veenweideprogramma-2021-2030/download

Lees hier onze reactie vanuit de FMF.