Circulaire Economie & Duurzaam Leven

Circulaire Economie & Duurzaam Leven

De FMF heeft als ambitie dat we in de toekomst een volledig circulaire economie hebben en dat de ecologische voetafdruk van de Friese inwoners tot een minimum wordt gereduceerd. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de energie in de Friese samenleving. Fryslân bruist van de kansen om groen herstel en de transitie naar een duurzame circulaire economie voor elkaar te krijgen. De Friese burgers hechten groot belang aan de kwaliteit van hun leefomgeving en voelen zich mee verantwoordelijk hiervoor en zetten zich in via autonomie, zelfredzaamheid en samenwerking. Dit noemen we “Mienskip”. Hier ligt dus een uitstekende basis om burgers actief aan de slag te krijgen met het verduurzamen van het eigen leven. Via voorbeeldprojecten en samenwerking met andere organisaties zoals de Vereniging Circulair Fryslân hebben we de ambitie dat er een brede duurzaamheidsbeweging gaat ontstaan.

Onze inzet:

  • Het thema Duurzaam Leven en Circulaire Econome zet in op het versnellen van de transitie naar een duurzamere samenleving te versnellen. De insteek daarbij is dat burgers goed in beweging te brengen, mits de boodschap hoopvol is en de handelingsperspectieven gevarieerd zijn en binnen het handelingsbereik liggen.
  • Wij willen de Friese voetafdruk tot een minimum beperken, zodat de impact op onze leefomgeving beperkt wordt.
  • Wij jagen initiatieven aan, vergroten eigenaarschap op duurzaamheid en stimuleren de deeleconomie.
  • Wij werken nauw samen met andere netwerken zoals de Vereniging Circulair Fryslân en Freonen fan Fossielfrij Fryslân.

 

Actueel nieuws

 

 

Nieuws lezen

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Tess Schram

Tess Schram

Projectleider Circulaire Samenleving