Agroforestry voor Klimaatpositieve Zuivel en Biodiversiteit

Agroforestry voor Klimaatpositieve Zuivel en Biodiversiteit

De Nederlandse melkveehouderij wil bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Dit doen zij onder andere door koolstof vast te leggen in de bodem en biomassa. Binnen de ‘PPS Agroforestry voor klimaatpostieve zuivel en biodiversiteit’ gaan onderzoekers van Wageningen University & Research en melkveehouders in de noordelijke provincies samen aan de slag met agroforestry. 

Het project
Er is nog weinig kennis over de potentiële bijdrage van agroforestry aan de klimaatbijdrage van melkveehouderijen, en over de effecten van agroforestry op de praktijk van moderne melkveehouderijbedrijven. Het doel van dit project is om positief bij te dragen aan klimaat en biodiversiteit in de melkveehouderij middels agroforestry. Hiertoe ontwikkelen we in dit project ‘op agroforestry gebaseerde verdienmodellen’ voor melkveehouders, waarmee naast behoud van inkomen, koolstof wordt vastgelegd en biodiversiteit op het bedrijf wordt vergroot. In een interactief proces met deelnemende melkveehouders ontwerpen we vernieuwende, uitdagende agroforestry-systemen voor hun bedrijf. We zoeken antwoorden op vragen die spelen bij het combineren van agroforestry met melkveehouderij, zoals: hoe is agroforestry te combineren met weidegang? Hoe zijn houtige gewassen inpasbaar als voedermiddel, en welke voordelen levert dat op, bijvoorbeeld voor diergezondheid? Welke elementen vormen een optimaal verdienmodel (bijvoorbeeld lagere kosten als gevolg van verminderde hittestress bij dieren, en hogere opbrengsten uit koolstofcertificaten, en verkoop van noten/fruit, biomassa voor de bouwsector of bio-gebaseerde chemie)? De looptijd van dit project is 4 jaar. Het is gestart in mei 2022 en loopt tot en met 2025.

Deelnemers
De Noardlike Fryske Wâlden, LTO Noord, Wageningen Research, Van Hall Larenstein, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieufederatie Groningen werken tijdens dit project samen. We gaan op 10 ha grond van Dairy Campus experimenteren met diverse agroforestry-systemen en monitoring voor antwoorden op praktische vragen. Tevens gaan we tien vooruitstrevende melkveehouders ondersteunen bij het ontwerpen van agroforestry binnen hun bedrijfsvoering. De praktijkervaringen van de participerende melkveehouders worden tijdens kennissessies gedeeld met een kennisnetwerk van (in eerste instantie) 25 melkveehouders die geïnteresseerd zijn in agroforestry.

Volgens projectleider Heleen van Kernebeek van Wageningen Livestock Research is dit een uitgelezen kans voor melkveehouders om agroforestry op hun bedrijf (verder) te ontwikkelen. “Voor boeren op zoek naar duurzame verdienmodellen is meedoen aan dit project echt een aanrader! We organiseren informatiebijeenkomsten voor kennisuitwisseling, workshops voor de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke agroforestry-ontwerpen, en experimenten voor het vergroten van praktijkkennis en ervaring. Voel je je hiertoe aangesproken en wil je hier meer over leren en ontdekken dan horen we heel graag van je. Dit project is zowel interessant voor melkveehouders die al agroforestry hebben staan, als melkveehouders die dat nog niet hebben”

Doel
Binnen de dit project gaan onderzoekers van Wageningen University & Research en melkveehouders in de noordelijke provincies samen aan de slag met agroforestry. Met als doel melkveehouders kennis te laten maken met en handvatten te geven om agroforestry in de toekomst in te passen binnen hun bedrijfsvoering.

Agroforestry in de praktijk

Voederhaag voor impact! Samen met een melkveehouder Jan Blom in het Groningse Bedum en de WUR zijn we aan de slag gegaan met het aanplanten van een voederhaag. Deze vorm van #agroforestry kan bijdragen aan dierenwelzijn en diergezondheid, een verfraaid landschap en biodiversiteit. Samen met de melkveehouder wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar hoe de voederhaag zich ontwikkeld, en wat het aan diensten oplevert. Bekijk de video en laat je inspireren!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Profiel Johannes Scholberg

Johannes Scholberg

Programma Manager Landbouw en Voedsel