Bats yn Byld

Bats yn Byld

Klik hier voor de meest actuele projectpagina en de livestreams!

Vleermuizen komen in Fryslân nog relatief veel voor. Het is een echte cultuurvolger. Cultuurhistorische elementen in het Friese landschap als waterpartijen en elzensingels vormen een prima leefgebied voor tal van vleermuizen. Daarnaast bieden de vele kerken en monumentale gebouwen goede schuil- en broedgelegenheden voor deze soort. Dat er zo veel vleermuizen voorkomen in Fryslân is logisch maar ook toch weer bijzonder. Voor bijvoorbeeld de meervleermuis is Fryslân de belangrijkste provincie van Nederland. En dan te bedenken dat 10 procent van de wereldpopulatie aan meervleermuizen zich in Nederland bevindt.

Een van die aantrekkelijke leefgebieden is de kerk in Tjerkwerd en de nabije omgeving. Op de zolder van deze kerk huist al sinds jaar en dag een grote groep meervleermuizen. Bijna had deze imposante kolonie het onderspit moeten delven tijdens de verbouwing eind jaren 80. Door tijdens de verbouwing de juiste maatregelen te treffen, is deze rampspoed de kolonie bespaard gebleven. En gelukkig maar want vandaag de dag hebben dorpsbewoners zich ontfermd over deze ‘vliegende zoogdieren’.

Naast Tjerkwerd zijn er in de gemeente Súdwest-Fryslân nog zo’n 25 dorpen waar eveneens een vleermuizenkolonie in de kerk is gehuisvest. Samen met een aantal van deze dorpen  willen we in deze dorpen – met de lokale school en de lokale ondernemers – aandacht besteden aan de vleermuizen die daar zitten.

In de dorpen Burgwerd, Heeg, Kimswerd en Workum gaat een werkgroep aan de slag, daarnaast is er nog ruimte voor één extra dorp in de gemeente om deel te nemen. Met filmmateriaal, onderzoek, een excursie en lessen op school wordt het verhaal van de vleermuis vertelt. Zo krijgen bewoners en anderen meer te weten wat er zowel in het donker boven hun hoofden afspeelt. Iets wat anders onbekend zou blijven.

We gaan tijdens het project een aantal dingen doen in de dorpen:

  • Samen met een expert wordt er een Vleermuisverbeterplan opgesteld voor het dorp. Deze expert kijkt met de ogen van een vleermuis naar het dorp en vertelt meer over aantrekkelijke leefgebieden voor de vleermuis. Tijdens deze avond gaan we samen aan het werk en ontstaan er wellicht goede ideeën om het dorp te verbeteren voor het behoud van de vleermuis.
  • In alle dorpen wordt een excursie in het veld georganiseerd om te kijken waar de vleermuizen zich bevinden en wat voor soorten er zijn.
  • Particulieren en bedrijven kunnen een gratis test aanvragen, waarbij onderzocht wordt of er vleermuizen voorkomen.
  • Er worden meerdere mensen opgeleid die vleermuizentesten kunnen afnemen. We zoeken in ieder geval één persoon per dorp die graag een scholingsavond wil volgen en die vervolgens in het dorp testen kan afnemen.
  • Op de scholen worden lespakketten aangeboden door Mar en Klif.

Kom je helpen? Dat kan op de volgende manieren:

  • Meld je dorp aan voor Bats yn Byld (dit kan nog tot januari 2020).
  • Neem deel aan één van de werkgroepen in Tjerkwerd, Burgwerd, Heeg, Kimswerd of Workum.
  • Volg de korte cursus voor ‘Batmen’ en leer hoe je met een detector zelf onderzoek kan doen naar vleermuizen. De ‘Batmen’ worden gekoppeld aan de deelnemende dorpen om onderzoek uit te voeren. De opleiding wordt in maart aangeboden en de testen worden in april/mei 2020 afgenomen.

Aanmelden

Bats yn Byld is een project van de FMF, Landschapsbeheer Friesland en Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.