Boeren in Balans met het veen

Boeren in Balans met het veen

15 gemotiveerde Friese melkveehouders gaan aan de slag met duurzaam bodembeheer in het veenweidegebied. Zij boeren allemaal op of in de buurt van een veenweidegebied. Deze boeren willen iets doen, en daar helpen wij ze bij! Dit project heeft een looptijd van 3 jaar. Het is in 2021 gestart en het loopt tot en met voorjaar 2024. Boeren in Balans met het veen is een project van de FMF en CO2L Farming.

Deelnemers
De 15 deelnemende boeren vonden het tijd voor actie. Zij hebben te maken met veenweidegebied en zoeken een nieuwe manier om in balans te komen met het veen. De huidige gangbare werkwijze, met kunstmest, drijfmest, zware machines en maaien, zorgen voor een verhoogde gevoeligheid voor veenoxidatie.

De boeren willen hun bedrijfsvoering verduurzamen, door de verdichting, verslechterde waterberging, dalend organisch stofgehalte en de verstoring van de verhoudingen in mineralen/sporenelementen aan te pakken om daarmee de veendaling te verminderen. Met als uiteindelijk doel om weer een vitale bodem te creëren en zo weer een gezond rendement te krijgen van de bodem.

Het project
De bodemkwaliteit van het veenweidegebied neemt af, met als gevolg dat er allerlei kunstgrepen moeten worden toegepast om toch voldoende te kunnen oogsten. Deze kunstgrepen komen de grond niet ten goede, waardoor de bodemkwaliteit alleen maar verder afneemt. De deelnemende boeren willen deze negatieve spiraal doorbreken! De naam van het project zegt het al, de boeren willen weer in balans komen met het veen. Belangrijke elementen hiervoor zijn:

– Mineralen huishouding herstellen
– Verdichting op heffen door beweiden in plaats van maaien
– Minder kunstmest te gebruiken
– Minder drijfmest toe te passen
– Via het voerspoor de mest optimaliseren

Door de toplaag in het veen weer in balans te brengen en gebruik te maken van de natuurlijke processen maken we de bodem weer gezond en remmen we de oxidatie van het veen. Door de plantsappen te monitoren gedurende het groeiseizoen krijgen we een goed beeld van de maatregelen die genomen moeten worden om de bodem te kunnen herstellen en gezonde plantgroei mogelijk te maken. We bekijken per bedrijf welke maatregelen kunnen worden ingevoerd, uitgaande van de bestaande situatie en passend binnen de financiële mogelijkheden, de wet en de wensen van de individuele boer.

Doel
Het doel van dit project is om te leren hoe de bedrijfsvoering van deze 15 melkveehouders zodanig kan worden aangepast en geoptimaliseerd, dat de natuurlijke processen in de bodem, het gras en het vee worden versterkt om de balans in het veenweidegebied weer terug te brengen. Met als doel om aan de ene kant veendaling te verminderen en aan de andere kant voor de boeren een duurzaam verdienmodel voor nu en in de toekomst te creëren.

Media en meer

Webinar Mest: Stinkend zaakje of bruin goud?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Profiel Hendrik Pries

Hendrik Pries

Projectmedewerker Ruimtelijke ordening