Mienskips-energieplan

Hoe kan uw dorp energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets aan?

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De gemeenten in Noordoost-Fryslân werken samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de lat hoog! Op basis van onderzoek en diverse inspiratiebijeenkomsten met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden is de volgende ambitie vastgesteld:

‘In 2025 wordt 40% van de benodigde energie in Noordoost Fryslân duurzaam opgewekt’.

Het MienskipsEnergieplan is bedoeld voor dorpen die zélf aan de slag willen met de ontwikkeling van een visie en een plan op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie. In twee avonden worden onder begeleiding van de Energiewerkplaats Fryslân de volgende onderwerpen behandeld:

 • 1. Informatie geven
  Er wordt informatie gegeven over energiebesparing, het opwekken en aanwenden van lokale duurzame energie, verdienmodellen voor de omgeving en het participeren in de ontwikkeling / uitvoering / exploitatie van duurzame energieprojecten.
 • 2. De startsituatie
  De huidige (start)situatie van het dorp wordt vastgelegd aan de hand van een energiescan. Deze scan geeft onder andere inzicht in de gemiddelde vraag per inwoner aan elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen.
 • 3. Ambitie
  Er wordt een duurzame energie ambitie voor het dorp gedefinieerd, ‘gepuzzeld’ op welke wijze besparing te realiseren is en hoe het resterend deel duurzaam kan worden opgewekt.
 • 4. Het plan
  Het MienskipsEnergiePlan wordt opgesteld en afgestemd met de gemeente, de netbeheerder en overige relevante partijen.
 • 5. Vervolg
  Het plan wordt vervolgens gepresenteerd aan inwoners en overige belangstellenden.

Deze plaatsen deden in 2019 mee:

Deze plaatsen deden in 2018 mee:

 • Augustinusga
 • Boelenslaan
 • Burgum
 • Dokkum (centrum / binnen de Bolwerken)
 • Kollumerpomp
 • Marrum
 • Surhuisterveen
 • Suwâld

 

“In Burdaard is er grote interesse om aan de slag te gaan met een postcoderoos regeling in samenwerking met de lokale energiecoöperatie. Het Mienskipsenergieplan heeft in ons zoektocht naar verduurzaming richting gegeven en opties boven water gehaald die voor Burdaard interessant zijn.”

-Deelnemer MEP Burdaard

Neem voor meer informatie contact op met: