Natuerlik Ferskaat

De biodiversiteit neemt al jaren af in Nederland. Zo ook in Fryslân: sinds 1900 is de totale biodiversiteit hier met twee derde is afgenomen. Gelukkig weten we beter dan ooit tevoren wat we kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. Er zijn genoeg goede voorbeelden te vinden die laten zien dat inzet voor biodiversiteit ervoor zorgt dat soorten terugkomen of in aantal toenemen.

Daarnaast is het ook erg leuk om met biodiversiteit aan de slag te gaan. Zowel jong en oud heeft er wel iets mee en heel veel mensen genieten ervan om iets voor biodiversiteit te doen. Kortom een realistisch handelingsperspectief is aanwezig. Voor iedereen.

In samenwerking met Landschapsbeheer Friesland (LBF) is daarom het project Natuerlik Ferskaat opgezet. Het doel is om samen met burgers, natuurorganisaties, scholen, ondernemers en overheden nieuwe mogelijkheden zoeken om de natuur te versterken en zo biodiversiteit in de streek vergroten. Wensen, ideeën en kansen uit de streek geïnventariseerd door middel van enquêtes en gesprekken. Vervolgens worden projecten opgezet en uitgevoerd. Denk aan het aanleggen van bijenweides, nestgelegenheden en het plaatsen van openbaar groen. Waar mogelijk worden burgers gekoppeld aan bestaande projecten en initiatieven. Om zo samen met alle betrokkenen projecten uit te voeren en de biodiversiteit te vergroten.

Neem voor meer informatie contact op met: