Natuur en bedrijven

De FMF begeleid bedrijven bij het realiseren van meer biodiversiteit op het eigen terrein. In de vorm platte daken, in heggen of op braakliggende terreinen zijn namelijk genoeg plekken waar beestjes het prima naar hun zin hebben. Ook brengt dit voordelen met zich mee voor jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een verlaging van kosten van groenonderhoud, energie of versterking van een groen/innovatief imago. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

De afgelopen jaren werkte de FMF mee aan onder andere de volgende projecten. In samenwerking met het Van Hall Larenstein en het Nordwin kolonie maakte we het dak van het Nordwin College geschikt als broedgebied voor visdiefjes. Een braakliggend terrein van het bedrijf Orion in Drachten werd omgebouwd tot een biodiverse tuin, afgestemd op de omgeving. En in samenwerking met de gemeente Leeuwarden werkten we mee aan de realisatie van een bijenlint.

In de onderstaande brochure vind je meer informatie over hoe bedrijven aandacht kunnen besteden aan biodiversiteit op het eigen terrein. Aan de hand van best practices afkomstig van verschillende bedrijven en instellingen staan mooie praktische voorbeelden op een rij.

Ook staan de voordelen voor bedrijven genoemd wanneer u aandacht besteedt aan planten en dieren. U kunt daarbij denken aan verlaging van kosten m.b.t. het groenonderhoud of de positieve uitstraling richting andere bedrijven en de omgeving.

 

Neem voor meer informatie contact op met: