Valuta voor Veen

Zet het waterpeil in agrarische gebieden omhoog en voorkom daarmee de uitstoot van CO2. Deze vermindering van CO2-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2-certificaten aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot willen voorkomen. Hiermee is VvV een nieuw model waarmee de inkomstenderving van agrariërs kan worden gecompenseerd. Belangrijk uitgangspunt bij VvV is dat de verhoging van het waterpeil plaatsvindt op vrijwillige basis en dat het gebied zijn agrarische functie behoudt.

Valuta voor Veen is een project van de Noardlike Fryske Wâlden, It lege Midden, Projecten LTO Noord en de Friese Milieu Federatie in opdracht van de Provincie Fryslân.

Website Valuta voor Veen

 

Valuta voor Veen Langweer, 20 mei 2022

Op 20 mei 2022 de schuif bij de Hoitepolder open. Dit is een gebied van bijna 70 hectare. Het grondwaterpeil is hier met een halve meter verhoogd. Door deze vernatting stoot dit veengebied minder broeikasgassen uit. De afname wordt verwerkt in CO-certificaten. Een certificaat staat gelijk aan 1 ton CO-besparing.

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Hendrik Pries

Hendrik Pries

Projectmedewerker Ruimtelijke ordening