De Takomstaginda

In 2022 vierde de FMF haar 50-jarig bestaan. In die halve eeuw zijn we uitgegroeid tot dé belangenbehartiger van natuur en landschap in onze provincie. En we zijn belangrijker dan ooit. Want door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met weersextremen die schade toebrengen aan huizen, bodem, natuur en landbouw. Tegelijkertijd holt de biodiversiteit achteruit, wat funest is voor de bodem-, water- en luchtkwaliteit en zelfs onze voedselvoorziening in gevaarbrengt.

In dit jubileumjaar hebben we vooral vooruitgekeken. Samen met de aangesloten organisaties, samenwerkingspartners en de Friese burgers hebben we gesprekken gevoerd over wat nodig is om te komen tot een mooi en duurzaam Fryslân. Daarin is onze klimaatgedeputeerde Ymkje Ypma belangrijk geweest. Zij heeft mooie voorbeelden verzameld, kansen in kaart gebracht en ideeën voor actie ontwikkeld. Daar zijn we haar erg dankbaar voor. Al deze inspanningen hebben geleid tot voorliggende toekomstagenda. Deze agenda geeft aan waar wij als FMF de komende jaren mee aan de slag gaan. Waar we het verschil kunnen maken en impact kunnen realiseren. Dit is de legacy van ons jubileumjaar.

Uitgangspunt is: dóen, leren en het nog beter doen. Ik nodig iedereen met hart voor Fryslân uit om met ons mee te doen en samen te bouwen aan een mooi en natuurlijk Fryslân. Kansen genoeg! Laten we ze grijpen.

DOWNLOAD DE TAKOMSTAGINDA