Doutsje Aukes

Ik ben Doutsje Aukes en ik werk sinds 2023 voor de Friese Milieu Federatie als Programma Manager Energie en Klimaat. Als geboren en getogen Friezin voel ik me sterk verbonden met mijn geboortegrond en wil ik mijn steentje bijdragen aan het behoud ervan. De Friese Milieu Federatie heeft als doel om de provincie Friesland te transformeren naar een duurzame en klimaatneutrale regio. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, is een essentieel om de klimaatverandering tegen te gaan en een duurzame toekomst te realiseren. Om dit te bereiken moeten we overstappen naar hernieuwbare energiebronnen en ons energieverbruik verminderen. Ik geloof sterk in de kracht van collectieve actie en samenwerking om deze uitdaging aan te gaan.

Als lid van het team werk ik aan verschillende projecten die gericht zijn op het bevorderen van duurzame energieopwekking, zoals wind- en zonne-energie. Ik help bij het veranderen van regels en beleid en ik vertel het publiek over de voordelen en mogelijkheden van nieuwe energie. Daarnaast werk ik samen met lokale gemeenschappen, bedrijven en overheden om initiatieven te ondersteunen die de energietransitie bevorderen.

Heb je vragen of ideeën neem gerust contact met mij op.

Profiel Doutsje Aukes

Doutsje Aukes

Programma Manager Klimaat & Energie