Hans van der Werf

Ik ben sinds 2011 directeur bij de Friese Milieu Federatie. Opgegroeid op het Friese platteland is van oudsher mijn betrokkenheid bij natuur en milieu sterk. Mijn persoonlijke ambitie is er op gericht om onze directe leefomgeving prettiger en leefbaarder te maken. Dit vind ik een belangrijke voorwaarde voor de organisaties waar ik voor werk. Bij de Friese Milieu Federatie kan ik volop mijn ei kwijt. Ik zie het als mijn uitdaging om de organisatie te laten groeien: in omvang wat netwerk betreft en in kwaliteit van haar producten. Op deze wijze kan zij haar primaire doelstelling, opkomen voor het belang van natuur en milieu, het beste voor de lange termijn borgen. Ik wil daarbij intensief samen werken met overheden, organisaties en betrokkenen in Fryslân die het milieu een warm hart toedragen.

Nevenfuncties:

Bestuurslid Celebrating Diversity
Bestuurslid Fryslan foar de Wyn
Bestuurslid Duurzaam Fryslan 20140

Profiel Hans van der Werf

Hans van der Werf

Directeur