Ids van der Ploeg

Mijn naam is Ids van der Ploeg. Sinds 1 november ben ik actief als Adviseur kennisontwikkeling Verdienmodellen. Ik werk vanuit de Friese Milieu Federatie, maar zal een groot deel van mij werkzame tijd, vanuit NMF, besteden aan het NL2120 programma Groen Verdienvermogen. Geïnteresseerden praat ik daarover graag een keer bij. Ik heb een landbouwkundige achtergrond, zowel in opleiding als carrière. De werkzaamheden hebben plaats gevonden in het primaire deel van de sector en ik heb verschillende adviseursfunctie bekleed die veelal gericht waren op het coachen van individuele ondernemers. De laatste jaren heb ik mij meer gericht op sector-brede vraagstukken. Graag zet ik mijn kennis en ervaring in om economie en ecologie in balans te brengen en te houden.

Profiel Ids van der Ploeg

Ids van der Ploeg

Adviseur Kennisontwikkeling Verdienvermogen