Tichterby de Natuer

Tichterby de Natuer

Dorpsbewoners maken hun omgeving groener. Hierdoor wordt het dorp er een stuk aantrekkelijker doordat er bijvoorbeeld meer vogels, vlinders en bloeiende planten te zien zijn. Door hier als dorp samen aan te werken, krijgt ook de sociale samenhang en gemeenschapszin een impuls. Inwoners van Burgwerd, Tjerkwerd en Kimswerd uit de gemeente Súdwest-Fryslân gaan zelf maatregelen treffen in hun eigen leefomgeving. Hiermee ervaren ze dat je in je eigen omgeving heel veel kunt doen om de biodiversiteit te vergroten, hoe je dat kunt doen en waarom dat nodig is. Met dit project brengen we bewoners dan ook letterlijk ‘Tichterby de natuer’. En dat is niet alleen goed voor de vleermuizen, maar voor de hele biodiversiteit.

Meer insecten voor de vleermuis

De aanleiding van ‘Tichterby de Natuer’ is dat de dorpen graag iets willen doen voor de vleermuis. De insectenpopulatie is zeer belangrijk voor de vleermuis. In de kerk van Tjerkwerd komt een bijzondere kolonie meervleermuizen voor. De vleermuizen zijn op voedselgebied voor een groot gedeelte afhankelijk van de insecten.  Vleermuizen komen in Fryslân nog relatief veel voor. Cultuurhistorische elementen in het Friese landschap als waterpartijen en elzensingels vormen een prima leefgebied voor tal van vleermuizen. Daarnaast bieden de vele kerken en monumentale gebouwen goede schuil- en broedgelegenheden voor deze soort. Dat er zo veel vleermuizen voorkomen in Fryslân is logisch maar ook bijzonder. Voor bijvoorbeeld de meervleermuis is Fryslân de belangrijkste provincie van Nederland. En dan te bedenken dat 10 procent van de wereldpopulatie aan meervleermuizen zich in Nederland bevindt.

De dorpen Tjerkwerd, Kimswerd en Burgwerd in de gemeente Súdwest-Fryslân nemen deel aan het project Tichterby de Natuer. In deze dorpen gaan de vrijwilligers volop aan de slag, ze organiseren de volgende activiteiten tijdens het project:

 • Plantdagen door vrijwilligers
  Om de biodiversiteit te vergroten worden er tijdens drie plantdagen maar liefst 1500 planten gepland. Kleurrijke bermen, mooie geveltuinen, een bloemenweide bij CBS de Reinbôge in Tjerkwerd, planten, struiken en bomen; allemaal goed voor de biodiversiteit. De planten, waaronder salie, wilde peen, vlier, meidoorn, verbeteren niet alleen het aangezicht van de dorpen, ze helpen ook de insectenpopulatie omhoog te brengen. Meer groen in de dorpen maakt straten gezellig, we zijn beter bestand tegen de hitte en het samen inplanten van groen is goed voor de sociale betrokkenheid.
 • Inspiratiedagen voor meer biodiversiteit
  Tijdens de inspiratiedag kunnen bezoekers verschillende activiteiten ondernemen om ook in eigen tuin de biodiversiteit te verbeteren. Kinderen kunnen zaadbommen en vleermuiskasten maken, tuineigenaren kunnen een gratis plant krijgen die bijen en vlinders aantrekt, je kan advies krijgen over je eigen tuin en het informatiemagazine ‘Aan de slag met Biodiversiteit’ wordt aangeboden.
 • Nestkasten, insectenhotels en vleermuizenkasten
  De jeugd gaat in de drie dorpen allemaal verblijfplaatsen timmeren voor insecten, vleermuizen en vogels. De kasten worden door de jeugd getimmerd, geschilderd en opgehangen. Er zijn al locaties opgezocht die geschikt zijn voor de kasten en binnenkort hangen de kasten overal in de dorpen.
 • Leen een batdetector
  In Burgwerd, Tjerkwerd en Kimswerd kan je straks een batdetector lenen om te ontdekken of er bij jou in de eigen omgeving ook vleermuizen voorkomen. Een batdetector is een speciaal apparaat waarmee je de hoogfrequente geluiden van de vleermuis kan opvangen, waardoor je vleermuizen kan opsporen. Elk dorp is in het bezit van een batdetector en er zijn 1 of 2 vrijwilligers in het dorp opgeleid om onderzoek uit te voeren. Op dit moment is de kennis over het detecteren in handen van een paar dorpsbewoners. Het dorp ziet graag dat de kennis in het eigen dorp blijft, maar ook nog verder verspreid wordt. Door het leenprogramma kunnen dorpsgenoten een batdetector lenen en instructie krijgen hoe ze goed kunnen testen. Door deze materialen voor alle dorpsgenoten beschikbaar te stellen komt er nog meer aandacht voor de vleermuis. Iedereen kan dan zelf op ontdekking in het dorp. Op die manier wordt de kennis over de vleermuizen in het dorp vergroot én kan de groep gezamenlijk de populatie in kaart brengen.

 

Het project ‘Tichterby de Natuer’ wordt mede gefinancierd door het Iepen Mienskipsfûns, het Kernenfonds gemeente Súdwest-Fryslân, Windkracht 10 en het Prins Bernhard Cultuurfonds.