Vacature: Vertegenwoordiger natuur en milieu in gebiedscommissie Idzega  

Vacature: Vertegenwoordiger natuur en milieu in gebiedscommissie Idzega

Locatie: Idzega, provincie Fryslân , Leeuwarden

Over ons

We zijn opzoek naar een enthousiaste en gepassioneerde vertegenwoordiger om deel te nemen aan de gebiedscommissie Idzega namens de groene organisaties.  Idzega is een gebied van ca. 2500 hectare tussen Oudega, Heeg en Gaastmeer. De Friese Milieu Federatie (FMF) functioneert als eerste aanspreekpunt voor de groene organisaties in Fryslân. De overige groene organisaties zijn: It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Natuurmonumenten, IVN, BFVW en Staatsbosbeheer. Het gebied in Idzega kenmerkt zich door landbouw, recreatie en weidevogels. Er is een nieuw toekomstperspectief voor het gebied nodig. De bodem daalt en hierbij komt veel CO2 vrij.

De gebiedscommissie krijgt de opdracht om tot een integraal en gedragen plan te komen voor de toekomst van het gebied. De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de landbouw, dorpsverenigingen, recreatie en agrarisch natuurbeheer. Samen zoek je naar een goede balans voor het gebied. 

De vertegenwoordiger speelt een essentiële rol bij het vormgeven en bevorderen van natuur-, milieu-, en landschapsbelangen. Als vertegenwoordiger maak je deel uit van een groter geheel dat streeft naar een gebalanceerd en duurzaam beleid ten aanzien van natuur, milieu, landbouw en biodiversiteit. Het is geen vereiste om woonachtig te zijn in Idzega of de omgeving en bekend te zijn met de situatie op de locatie, maar dat is wel een pré.

Functieomschrijving:

 • Vertegenwoordiging van groene belangen: je bent verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van natuur-, milieu- en landschapsbelangen binnen de gebiedscommissie Idzega, gericht op het creëren van een toekomstperspectief voor het veenweidegebied Idzega. 
 • Ambitieuze doelstellingen: je streeft naar het realiseren van ambitieuze doelstellingen, zoals het bevorderen van klimaatadaptatie, het herstellen van biodiversiteit en het waarborgen van een hoogwaardige omgevingskwaliteit. 
 • Actieve participatie: Je neemt actief deel aan besluitvormingsprocessen binnen de commissie, waarbij je de belangen van natuur en milieu behartigt en bijdraagt aan de uitvoering van provinciale opgaven zoals het Veenweideprogramma

Profiel:

 • Expertise en kennis: je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van natuur, milieu, landschap, en biodiversiteit en begrijpt de uitdagingen en kansen in deze sector. Je hebt tevens ook kennis over het gebied in Idzega. 
 • Communicatieve vaardigheden: je bent in staat om effectief te communiceren, zowel intern met diverse belanghebbenden als extern met de gebiedscommissie en relevante instanties. 
 • Strategisch denken: je kunt strategisch denken om langetermijndoelstellingen te realiseren binnen gebiedsprocessen. 
 • Samenwerking: Je bent een teamspeler die kan samenwerken met verschillende belanghebbenden en organisaties, en in staat is om een breed scala aan belangen te vertegenwoordigen. 

 Aanbod:

 • Betrokkenheid bij belangrijke processen: Een unieke kans om deel uit te maken van cruciale besluitvormingsprocessen die de natuur, het milieu en het landschap in Fryslân vormgeven. 
 • Impact en invloed: De mogelijkheid om actief bij te dragen aan het behalen van doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en omgevingskwaliteit. 
 • Netwerk en ontwikkeling: Toegang tot een breed netwerk van professionals en mogelijkheden tot persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 • Vergoeding: Voor elke vergadering staat een vergoeding van 128 euro. Vergadering zijn 6-wekelijks.   

Interesse?

Ben jij gepassioneerd over natuur, milieu en landschap en wil je een significante rol spelen binnen de gebiedscommissie Idzega? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar h.pries@fmf.frl vóór 20 december.