Wat is er allemaal mogelijk?

Wat is er allemaal mogelijk?

Het vergroenen van uw bedrijfsterrein kan op vele manieren! Hieronder treft u een lijst aan met maatregelen die misschien voor uw terrein ideaal zouden kunnen zijn. Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren waarop u kunt vergroenen, een advies op maat voor uw terrein biedt hiervoor uitkomst.

 • Het planten van fruitbomen
  Het planten van fruitbomen zou de biodiversiteit zeker kunnen stimuleren. Bomen en struiken bieden bescherming, geven goede broedplekken en zorgen voor voedsel. Fruitbomen geven bloesem als voedsel voor insecten en vruchten en zaden voor bijvoorbeeld vogels. Vlinders en ook nachtvlinders zijn dol op fruit. Er is veel kans op vlinderbezoek in de nazomer wanneer er sprake is van veel fruit in en onder boom. Ook rottend fruit wordt flink bezocht. Er zijn aardig wat soorten die in het najaar overschakelen van nectar op rottend fruit. Zo kan men naast de agaatvlinder (Phlogophora meticulosa), huismoeder (Noctua pronuba), volgeling (Noctua comes), bruine herfstuil (Agrochola circellaris) en iepengouduil (Xanthia gilvago) ook de zwartstipvlinder (Agrochola lota) en zelfs een zeldzame bruine essenuil (Lithophane semibrunnea) op fruit vinden. Wespen komen echter ook op het fruit(sap)af. Indien er veel wespen aanwezig zijn op een fruitboom, schrikt dit vlinders af. Het fruit is verder ook te gebruiken voor eigen catering.
 • Het aanleggen van een kruidentuin
  Bijen en vlinders kunnen veel nectar vinden in bloeiende kruidenhoekjes. Kruiden zoals rozemarijn, lavendel, kattenkruid, tijm, venkel en marjolein zijn hiervoor erg geschikt.
 • Het verlengen van het bloeiseizoen door Stinzenflora
  Met stinzenplanten worden een aantal (voornamelijk) voorjaarsbloeiers bedoelt met opvallende bloemen. Deze planten gedijen goed onder bomen en struiken, omdat ze bloeien voordat het blad aan de boom komt en het bos donker word. Doordat ze vroeg bloeien kan het bloeiseizoen in tuinen verlengd worden (Tuinenstruinen, 2019). De vroegste soorten zijn winterakoniet en sneeuwklokje. Andere, algemeen soorten zijn: holwortel, lenteklokje, daslook, vingerhelmbloem, gele anemoon, gevulde bosanemoon, blauwe anemoon, longkruid, bostulp, Haarlems klokkenspel, knikkende en gewone vogelmelk, Italiaanse en gevlekte aronskelk, adderwortel (Statenstinsen, 2019).
 • Natuurvriendelijke oever aanleggen
  Geef alle waterpartijen die aanwezig zijn bij uw bedrijf een natuurvriendelijke oever. Een natuurvriendelijke oever loopt geleidelijk af waardoor er een gradiënt ontstaat van droog, af en toe droogvallend tot permanent nat. Door deze gradiënt word een diversiteit van flora gecreëerd, die op zijn beurt weer diversiteit van insecten aantrekt. Waterplanten ontkiemen waar zonlicht op de bodem schijnt, die weer zorgen voor helder en zuurstofrijk water. De waterplanten bieden schuilplaatsen voor visbroed, kikkerlarven, waterinsecten en libellenlarven. Ook amfibieën worden aangetrokken tot water met natuurvriendelijke oevers en goede waterkwaliteit. Er zit wel een beheer kant aan natuurvriendelijke oevers. Er moet sprake zijn van een maaibeheer en af en toe moet worden ingegrepen als soorten zoals kroos of riet de overhand krijgen. Indien dat niet gebeurd kunnen deze soorten gaan overheersen, waardoor juist de biodiversiteit in de oeverrand afneemt.
 • Het terrein vleermuisvriendelijk maken
  Vleermuizen kunnen een waardevolle toevoeging zijn op de biodiversiteit van een golfbaan. Per nacht eten ze ongeveer hun eigen lichaamsgewicht aan insecten. Zo kan een vleermuis wel 10.000 muggen per nacht opeten. Nederlandse vleermuissoorten zijn voor een deel gebouwbewonend en voor een deel boombewonend. Verblijfplaatsen voor vleermuizen kunnen dus zowel op bomen als op gebouwen gericht worden. Bij bestaande gebouwen kunnen vleermuiskasten opgehangen worden. Voor boombewonende vleermuizen is het waardevol om bomen met holtes (ook dode bomen) te sparen. Ook kunnen speciale ronde vleermuiskasten opgehangen worden aan bomen, om zo boomverblijfplaatsen na te bootsen. Mantel- en zoomvegetaties vormen vaak een vliegroute van foerageerplaats naar hun verblijfplaats, omdat vegetatie hen helpt om zich te oriënteren. Rietkragen op een open gebied op golfbanen kunnen als vliegroute functioneren. Daarnaast levert het aantrekken van insecten door middel van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en mantel- en zoomvegetaties een foerageergebied op voor vleermuizen.
 • Het plaatsen van een stapelmuur
  Een stapelmuur is een stenen muur die bestaat uit veel kieren, gaten en richtels. Hierdoor bieden stapelmuren aan veel dieren netel- en overwinterplaatsen. Denk hierbij aan insecten, amfibieën en insect etende dieren. Een stapelmuur kan ook een schuilplek bieden voor egels indien er een poortje in de muur wordt gemaakt met daarachter een nestkast. Met het toevoegen van enkele buizen of hoekelementen wordt er ook plaats gemaakt voor amfibieën. Door gebruik te maken van afvalmaterialen uit de omgeving, zitter er weinig kosten aan verbonden. Bovendien is geen ervaring vereist voor het creëren van een stapelmuur.

Neem voor meer informatie contact op met: