Circulaire economie

Circulaire economie

In 2020 viel de Earth Overshoot Day al op 22 augustus. De Earth Overshoot Day is de dag waarop we hebben verbruikt wat de aarde in een jaar aan grondstoffen kan leveren. Voor de rest van het jaar teren we in op de reserves van de planeet. Elk jaar valt deze dag eerder. Minder biodiversiteit en meer ontbossing, bodemerosie en CO2-uitstoot zijn gevolgen. De aarde wordt in een hoog tempo opgemaakt. Wereldwijd koersen we af op een verbruik van 1,75 aarde per jaar. Nederland nog een stuk hoger: 2,9 aardes.

Voor de FMF is het klip en klaar dat we slimmer en anders moeten omgaan met grondstoffen. Voor een duurzame ontwikkeling van Fryslân is een circulaire economie essentieel. Bij een circulaire economie  worden kringlopen gesloten, draait alles op duurzame energie en is afval geen afval, maar wordt gebruikt voor nieuwe producten. Er zijn allerlei mogelijkheden om dit toe te passen in het dagelijks leven als delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, voorkomen van verspilling, niet /minder kopen (consuminderen), of als wel wordt gekocht, het kopen van duurzame producten.

Onze aanpak is niet alleen gericht op het traditionele recyclen en ook niet alleen gericht op het vervangen van een grondstof door een andere, duurzame grondstof.  Onze aanpak is gericht op systeemverandering en gaat samen met een brede integrale blik waarbij ook rekening wordt gehouden met impact op biodiversiteit, landschap, verdienmodellen en sociale verhoudingen.

Wat doen we:

  • We voeren bewustwordingscampagnes
  • We stimuleren en ondersteunen het opzetten van projecten
  • We bieden handelingsperspectief
  • We agenderen

De FMF werkt hier samen met de Mienskip, Vereniging Circulair Fryslân, de Provincie Fryslân en andere partijen aan.