Circulaire economie

Circulaire economie

In een circulaire economie worden grondstoffen slechts één keer onttrokken aan de omgeving, om vervolgens steeds opnieuw gebruikt te worden. Afval bestaat niet in de circulaire economie. Onze toegevoegde waarde is dat we de diverse elementen in samenhang beschouwen en dat we vanuit ons netwerk bewoners en bedrijven enthousiasmeren en verleiden. Belangrijke ijkmomenten zijn Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en het Klimaatakkoord.

Wat doen we:

  • Kringloopprojecten gericht op dorpen: zoals deelsystemen op het gebied van voeding, energie, grondstoffen en mobiliteit;
  • Stimuleren van circulaire economie in de bouwsector, door de implementatie van het grondstoffenpaspoort in de bebouwde omgeving;
  • Goede voorbeelden in de spotlight zetten;
  • Het ontwikkelen van actieprogramma’s voor gemeenten;
  • Activiteiten organiseren voor scholen;
  • Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de landbouw, woningbouwcoöperaties en recreatiesector.

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Monique Plantinga

Monique Plantinga

Thematrekker Circulaire Economie & Senior Communicatie en Marketing Adviseur