Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Op gebiedsniveau agenderen en begeleiden wij de transitie die nodig is op het gebied van biodiversiteit, klimaat en ruimtelijke kwaliteit. We dragen zorg voor een vertaling van de opgaven naar specifieke gebieden en zijn bezig met de uitvoering op gebiedsniveau. Er worden gebiedspilots Omgevingswet uitgevoerd. In de veenweidepilots zijn omgevingskwaliteiten en biodiversiteit belangrijke uitgangspunten. In de streekagenda’s zijn onze ambities verankerd. Dit doen we met vele andere partners zoals de natuurorganisaties, agrarische gebiedscollectieven, landschapsbeheer. We zijn echter geen uitvoerende organisatie en willen met name anderen in positie brengen om op een integrale wijze aan de slag te gaan met de diverse opgaven.

Wat doen we:

Aanjagen en ontwikkelen van integrale gebiedsgerichte projecten zoals:

  • Veenweide pilotprojecten;
  • Gebiedsgerichte natuurinclusieve landbouw;
  • Groene Loper bij dorpen en steden;
  • Bijenweides;
  • Shared Grien Space projecten.

Actuele projecten

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Froukje Hernamdt

Froukje Hernamdt

Projectleider & Programmamanager Biodiversiteit, RO, Cultuur en Duisternis