Ben je boer in de Noardlike Fryske Wâlden of de Waadrâne en ben je geïnteresseerd het vastleggen van CO2 in jouw grasland?

2 juni 2023

Ben je boer in de Noardlike Fryske Wâlden of de Waadrâne en ben je geïnteresseerd het vastleggen van CO2 in jouw grasland?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Voor maatregelen en het berekenen van CO2-vastlegging en -emissiereductie zijn tegenwoordig goede, robuuste methoden beschikbaar via de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Grondeigenaren kunnen met deze methoden projecten opzetten en de behaalde emissiereductie of vastlegging door SNK laten certificeren. Deze certificaten kunnen worden verhandeld via de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Voor dit nieuwe verdienmodel bestaat toenemende belangstelling, zowel onder grondeigenaren als onder kopers van CO2-certificaten.  

Voor een project in de Noardlike Fryske Wâlden en Waadrâne, Boeren tussen Boomwallen, zoeken we boeren die mee willen doen met de methode van de SNK om CO2 in grasland vast te leggen op de bovenstaande manier. Deze SNK-methode heet: ‘Blijvend Grasland’. Er zijn landelijk inmiddels diverse projecten opgestart op basis van deze methode. In dit project willen we gezamenlijk verdere ervaring opdoen met de methode zodat steeds meer duidelijk wordt wat het oplevert voor de boer. Ben jij één van die boeren die zelf inkomsten vanuit vastgelegde koolstof wil genereren en daarmee ook nog deze methode verder wil helpen uitrollen? Meld je dan snel aan bij onderstaand mailadres!  

Hier volgt nog een korte toelichting op wat het inhoudt:  

Wat voor locaties zoeken we?
Boeren op een mineraalrijke bodem (klei, zand en löss) met graspercelen die in het kalenderjaar voorafgaand aan de start van het project niet meer zijn gescheurd. Een boer moet met minimaal 50% van zijn areaal meedoen. Door graspercelen met rust te laten, vermeerdert de hoeveelheid koolstof in de bodem.  

Wat levert het op voor de boer?
De markt voor het verhandelen van CO2-certificaten is ontwikkeling. De referentieprijs is dat een CO2-certificaat € 75 per ton CO2 (incl BTW) kan opbrengen.   

Wat bieden wij vanuit het project aan de boer en wat vragen we van de boer? 
Wij doen de projectbegeleiding, wij zorgen ervoor dat de opgedane kennis gedeeld wordt, wij schrijven het gebiedsprojectplan en wij begeleiden het validatieproces en de bemonstering. De kosten voor het bemonsteren bij start van het project worden ook betaald vanuit het project. We vragen van de boer met name tijd om mee te doen met de overleggen, om ervaringen te delen en om mee te werken aan de bemonstering in de eerste winter na start van het project. In jaar 10 wordt ook weer een bemonstering gedaan, dit valt buiten de scope en het budget van het project.  

Hoeveel locaties zoeken we?
Gestreefd wordt naar 10-15 deelnemende boeren die in totaal minimaal 150 percelen van gemiddeld 5 ha/ per perceel inbrengen (kleinere percelen kunnen gecombineerd worden tot max 5 ha mits aanliggend aan elkaar). De percelen van deze boeren worden opgenomen in één gebiedsprojectplan.  

We zoeken boeren die in de loop van dit jaar willen en kunnen meedoen zodat bemonstering komende winter (2023/2024) kan plaatsvinden. Wil je meer weten of je gelijk aanmelden? Dat kan bij p.kruiper@fmf.frl. 

Tags:

Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Neem contact op met:

Profiel Paulien Kruiper

Paulien Kruiper

Programmamanager Biodiversiteit en Natuur

We zoeken ook nog boeren in de Noardlike Fryske Wâlden en Waadrâne die aan de slag willen met Agroforestry en CO2 vastlegging. Klik hier voor meer informatie.