Ben je boer in de Noardlike Fryske Wâlden of de Waadrâne en ben je geïnteresseerd in agroforestry en het vastleggen van CO2?

2 juni 2023

Ben je boer in de Noardlike Fryske Wâlden of de Waadrâne en ben je geïnteresseerd in agroforestry en het vastleggen van CO2?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Voor maatregelen en het berekenen van CO2-vastlegging en -emissiereductie zijn tegenwoordig goede, robuuste methoden beschikbaar via de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Grondeigenaren kunnen met deze methoden projecten opzetten en de behaalde emissiereductie of vastlegging door SNK laten certificeren. Deze certificaten kunnen worden verhandeld via de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Voor dit nieuwe verdienmodel is een toenemende belangstelling, zowel onder grondeigenaren als onder kopers van CO2-certificaten.  

Voor een project in de Noardlike Fryske Wâlden en de Waadrâne, Boeren tussen Boomwallen, zoekt de FMF boeren die mee willen doen met de methode van de SNK om CO2 vast te leggen door de aanplant van bomen.  

Deze SNK-methode heet: ‘Bomen buiten bosverband’. Dit is een vrij nieuwe methode, waar we in dit project Boeren tussen Boomwallen ervaring mee op gaan doen! Ben je van plan om agroforestry op te pakken op je perceel en vind je het leuk om één van de pioniers te zijn? En daarmee een voorbeeld te zijn voor andere boeren die dit in de toekomst ook gaan doen? Neem dan contact op met ons!  

Hier volgt nog een korte toelichting op wat het inhoudt:  

Wat voor locaties zoeken we?
Percelen waar nieuwe zogenaamde lijnvormige beplantingen (bomenrijen, houtsingels en houtwallen) en boomweides gevormd kunnen worden. Een locatie voor een boomweide moet minimaal 0,5 ha groot zijn, een lijnvormig element dient ook minimaal 0,5 ha groot te zijn en maximaal 30 m breed.  

Wat houdt de CO2 vastlegging in en wat levert het op voor de boer?
Nadat bomen aangeplant zijn, leggen deze koolstof vast boven en onder de grond. Deze koolstof wordt gemeten en dat vormt de grondslag voor het bepalen hoeveel CO2 er door middel van certificaten te verhandelen is. De markt voor het verhandelen van CO2-certificaten is ontwikkeling. De referentieprijs is dat een CO2-certificaat € 75 per ton CO2 (incl BTW) kan opbrengen.   

Wat biedt de FMF vanuit het project aan de boer en wat vragen wij van de boer? 
Wij doen de projectbegeleiding, wij zorgen ervoor dat de opgedane kennis gedeeld wordt, wij schrijven het projectplan en wij begeleiden het validatieproces. Het kost de boer met name tijd om mee te doen met de overleggen en om ervaringen te delen. Kosten voor monitoring zijn later en daarmee ook buiten scope van dit project.  

We zoeken boeren die in de loop van dit jaar willen en kunnen meedoen. Wil je meer weten of je gelijk aanmelden? Dat kan bij p.kruiper@fmf.frl. 

Tags:

Heb je vragen, of wil je je aanmelden? Neem contact op met:

Profiel Paulien Kruiper

Paulien Kruiper

Programmamanager Biodiversiteit en Natuur

We zoeken ook nog boeren in de Noardlike Fryske Wâlden en Waadrâne die CO2 vast willen leggen in grasland. Klik hier voor meer informatie.