De FMF stapt in bij de Circulaire Bustour! Bushalte 1: Blue Zone Fryslân

FMF gaat op Circulaire Bustour! Bushalte 1: Blue Zone Fryslân

Tijdens de landelijke week van de Circulaire Economie (3 t/m 7 februari) ging de FMF met de bus langs Friese inspiratoren rond het thema voedsel en brede welvaart. De Vereniging Circulair Friesland organiseerde deze Tour Circulair i.s.m. SPARK the movement. Iedereen die nijsgjirrich is naar de circulaire economie was welkom om in te stappen. En wij zijn nijsgjirrich naar inspirerende voorbeelden uit Fryslân!

  • Het programma
    Het programma schetst een vergezicht van brede welvaart en een blue zone in Fryslân, landbouw zonder bestrijdingsmiddelen en herstel van de relatie tussen producent en consument en concreet een proeverij van zuivere melkproducten bij Buurvrouw Durkje en een wetenschappelijke onderbouwing van circulaire economie in een passende omgeving: icoongebouw Biosintrum.

    In de komende dagen nemen we u mee langs de 4 bushaltes van onze Circulaire Bustour. Vandaag stappen we in bij halte 1 ‘Blue Zone Fryslân’. Daarna volgen: bushalte 2 ‘Friese Voedselbeweging’, bushalte 3 ‘Kringlooplandbouw’ en tot slot bushalte 4 ‘Circulaire Economie’. Reist u met ons mee?


 
 

Bushalte 1. Blue Zone Fryslân

De relatie tussen brede welvaart, blue zone en Friese dorpstuinen

De start is smakelijk met heerlijke baksels bij Brownies & Downies in Sneek onderwijl luisterend naar een inspirerend verhaal over Bloei Zone Fryslân door Anne Jochum de Vries, Directeur van Sport Fryslân.

Anne Jochum de Vries trapt af met een pleidooi voor de brede welvaart en Fryslân als toekomstige blue zone. Een leefomgeving met vitalere Friezen. In de wereld zijn er een aantal erkende blue zones, gebieden waar mensen gezonder oud worden en een hogere leeftijd bereiken. Geldt dit ook voor Fryslân? Ja, dachten een aantal prominente Friezen en lanceerden het initiatief Fryslân blue zone. Inmiddels omgedoopt tot Bloei Zone Fryslân, want je moet het natuurlijk eerst wetenschappelijk kunnen bewijzen. Waar komt de overtuiging vandaan, dat Friezen leven in een blue zone: een leefomgeving die je gezonder maakt in plaats van zieker? Dat heeft alles te maken met brede welvaart en de Friese paradox. Brede welvaart kijkt niet alleen naar de economische aspecten, maar weegt ook immateriële zaken mee bij het definiëren van welvaart. Een belangrijk criterium is ‘kun je meedoen in de samenleving?’ Wat blijkt? Friezen zijn gemiddeld armer, maar wel gelukkiger dan de rest van de Nederlanders, de zogenaamde Friese paradox. Hoe kan dat? Een belangrijke verklaring werd gevonden in onderdeel zijn van de mienskip, het meetellen en mee kunnen doen.

Sport Fryslân werkt vanuit het principe Fryslân in beweging brengen en houden. Meedoen, bewegen en gezond voedsel zijn centrale thema’s. Met het realiseren van een blue zone in Fryslân door de speldenknopjes van kleine blue zone initiatieven met elkaar te verbinden tot één grote blue zone kan gewerkt worden aan deze thema’s. Het Fries Sociaal Planbureau kan met de monitor ‘brede welvaart’ straks op verschillend momenten meten hoe we er als provincie voorstaan ten opzichte van 2019, het jaar van de eerste meting en van de Friese Paradox.

Maar wat is nu die brede welvaart? Je kunt het volgens De Vries omschrijven als: kwaliteit van leven in het hier en nu, ten koste van latere generaties of mensen elders in de wereld. De duurzame gedachte hierachter is, dat het realiseren van meer brede welvaart niet alleen profijt geeft in het hier en nu, maar ook aan de generaties na ons en dat andere gebieden in de wereld hierdoor zullen opbloeien. In het dagelijks leven draagt De Vries ook zijn steentje bij aan de brede welvaart met als speerpunten: meedoen, meer bewegen en gezond eten van duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel. Hij is namelijk medeorganisator van ‘De Slagte’, de beroemde hardloop- en wandelmarathon in Fryslân langs circa 20 dorpen en zet zich in voor een duurzame organisatie. Wie weet eten de wandelaars onderweg straks duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel uit de dorpstuinen langs de route.