De FMF stapt in bij de Circulaire Bustour! Bushalte 2: De Friese Voedselbeweging

FMF gaat op Circulaire Bustour! Bushalte 2: Friese Voedselbeweging

Tijdens de landelijke week van de Circulaire Economie (3 t/m 7 februari) ging de FMF met de bus langs Friese inspiratoren rond het thema voedsel en brede welvaart. De Vereniging Circulair Friesland organiseerde deze Tour Circulair i.s.m. SPARK the movement. Iedereen die nijsgjirrich is naar de circulaire economie was welkom om in te stappen. En wij zijn nijsgjirrich naar inspirerende voorbeelden uit Fryslân!

  • Het programma
    Het programma schetst een vergezicht van brede welvaart en een blue zone in Fryslân, landbouw zonder bestrijdingsmiddelen en herstel van de relatie tussen producent en consument en concreet een proeverij van zuivere melkproducten bij Buurvrouw Durkje en een wetenschappelijke onderbouwing van circulaire economie in een passende omgeving: icoongebouw Biosintrum.

    In de komende dagen nemen we u mee langs de 4 bushaltes van onze Circulaire Bustour. Vandaag stappen we in bij halte 2 ‘Friese Voedselbeweging’, daarna volgen bushalte 3 ‘Kringlooplandbouw’ en tot slot bushalte 4 ‘Circulaire Economie’. Reist u met ons mee?

    Klik hier om bushalte 1: Blue Zone Fryslân te lezen!


 
 

Bushalte 2. Friese Voedselbeweging

Friese dorpstuinen, voedselcoöperaties en Community Supported Agriculture (CSA).

Bregje Hamelynck is één van de voorvechters van de Friese voedselbeweging en eigenaar van zelfoogsttuin Ús Hôf. Met de Friese voedselbeweging zoekt ze actief de verbinding tussen lokale voedselinitiatieven en zet ze zich in voor het creëren van een lokale markt voor streekproducten. Binnen het Netwerk van Duurzame Dorpen is ze actief als adviseur bij het opzetten van dorpstuinen. In 2019 gaf ze training aan 29 dorpen, waarvan 5 inmiddels een dorpsmoestuin hebben gerealiseerd. Bregje constateert dat de belangstelling voor dorpstuinen toeneemt en dat het moeilijk wordt om iedereen van dienst te zijn. Dit komt mede doordat de benodigde kennis van tuinieren niet meer voldoende voor handen is. Ze doet een appél op het onderwijs om studenten beter te trainen in kennis en praktische vaardigheden van de biologische landbouw.

Hamelynck ziet toekomst voor twee concepten op het Friese platteland: de dorpstuin (1-2 ha) en de voedselcoöperatie. In Ús Hôf komen beide concepten samen. Enerzijds is er de zelfoogsttuin en anderzijds een voedselcoöperatie voor overige producten met als resultaat een volledig voedselaanbod als alternatief voor de supermarkt. Een belangrijk aspect van een dorpstuin is ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. Dit komt ook terug in Ús Hôf, waar op de zaterdag een gemeenschappelijk inpak- en ophaalmoment is voor de deelnemers. Hier ontstaan allerhande nieuwe ideeën en worden onderling tips en adviezen uitgewisseld.

Ús Hôf is geïnspireerd door communicty supported agriculture (CSA) ook wel gemeenschaps-landbouw genoemd. Dit internationale model gaat uit van een gedeelde verantwoordelijk van boer en burger voor de voedselproductie. Voedsel is van ons allemaal is de achterliggende gedachte. Kenmerkend is dat het voedsel rechtstreeks van de boer naar de burger gaat. In Amerika is dit model erg populair; een stad als New York heeft alleen al 1200 CSA’s als toeleverancier. De Friese voedselbeweging wil dat in Nederland op termijn 20% van de landbouwproducten rechtstreeks naar de consument gaat. Dit kan de positie van de boer binnen de voedselketen versterken. Voor meer informatie over CSA in Nederland kun je de documentaire ‘Wij oogsten geluk’ bekijken of de website van Ús Hôf.