GroenLunch: Samen aan de slag met de Fryske biodiversiteit!

27 oktober 2022

Meld je aan voor de volgende GroenLunch!

GroenLunch: Samen aan de slag met de Fryske biodiversiteit!

Kijk hier de GroenLunch terug:

Wegens omstandigheden kon Marion Brongers er helaas niet bij zijn.

Graag nodigen wij jou uit voor onze GroenLunch op 21 november van 12.00 – 13.00 uur. Het is op locatie te bezoeken, maar ook online te volgen. Tijdens deze GroenLunch gaan we het hebben over de biodiversiteit binnen twee Fryske gemeenten. Zij hebben al een aantal successen behaald om lokaal de biodiversiteit te versterken. Wat zijn die successen en wat kunnen de andere Fryske gemeenten daarvan leren? Want het is een feit dat de biodiversiteit er niet florissant voor staat, maar hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het wél weer tot bloei komt? Ook besteden we in deze GroenLunch aandacht aan de biodiversiteit.frl van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.

Terugkijken

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in de ruimste zin van het woord. We merken het misschien niet altijd, maar het verlies aan biodiversiteit heeft invloed op bijna alle aspecten van ons leven. Denk aan voeding, medicijnen, bouwmaterialen en grondstoffen voor de industrie. Wereldwijd gaat de biodiversiteit achteruit en ook in Fryslân staat het er slecht voor. Allerlei soorten flora en fauna verdwijnen in rap tempo en de initiatieven die er al zijn genomen, hebben dit nog niet gestopt. Er is dus meer actie nodig om het tij te keren! Het herstellen van natuur en biodiversiteit is een taak van ons allemaal. Maar wat kunnen we zelf doen? Wat is belangrijk en wat kunnen de Fryske gemeenten doen? Om op deze vragen een antwoord te geven organiseren wij de GroenLunch ‘Samen aan de slag met de Fryske biodiversiteit’.

In deze GroenLunch

De biodiversiteitscrisis zal juist ook lokaal aangepakt moeten worden. In deze GroenLunch zoomen we in op het gemeentelijke niveau. We hebben groene betrokkenen van twee vooruitstrevende Fryske gemeenten bereid gevonden om ons over hun aanpak te vertellen. Samen kunnen we leren van de successen en laten we ons inspireren. Marion Brongers vertelt over de gemeente Noardeast-Fryslân en Douwe de Groot vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân. Beide gemeenten hebben met een heel ander stuk Fryslân te maken, die ook beide om een andere aanpak vragen. Hieronder stellen de sprekers zich voor.

Marion Brongers

Marion Brongers is als landschapsecoloog werkzaam bij ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga en heeft voor de gemeente Noardeast-Fryslân een biodiversiteitsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft dit plan inmiddels vastgesteld. Tijdens haar presentatie vertelt Marion over de inhoud van het biodiversiteitsplan en kijken we naar waar de gemeente Noardeast-Fryslân nu concreet mee bezig is.

Douwe de Groot

Douwe de Groot is werkzaam als beleidsmedewerker groen bij de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente zet zich al jaren in om de leefomgeving van bijen, vlinders en andere insecten te verbeteren. Dit doen ze onder andere door op plaatsen een vriendelijker beheer voor insecten van bermen te voeren.

Alle insectrijke gebieden in de gemeente zijn in kaart gebracht. Vervolgens zijn alle gemeentelijk bermen beoordeeld in welke mate ze geschikt zijn voor insecten en om te verbinden tussen deze terreinen.  Op basis van deze beoordeling is een kansenkaart gemaakt. Douwe zal tijdens deze presentatie uitleg geven over deze aanpak en zal de ervaringen van een ander beheer met jullie delen.

27 oktober 2022

Biodiversiteit.frl
We sluiten de GroenLunch af met een presentatie van het biodiversiteitsplatform biodiversiteit.frl, dit is onderdeel van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Met het Herstelprogramma zet de provinsje Fryslân met verschillende partners in op het versterken van biodiversiteit in de provincie. De nieuwe website biedt een uitgebreide database voor iedereen die op lokaal niveau met biodiversiteit aan de slag wil. Timo ter Voort zal als programmamedewerker van dit platform ons een inkijkje geven in dit prachtige nieuwe instrument.

Datum: Maandag 21 november
• Tijd:
12.00 – 13.00 uur
• Locatie:
Business Centre Johannes de Doper, Agora 4, 8934 CJ Leeuwarden (naast FMF) of online via de livestream
• Kosten:
Kosteloos

Wil je ook met de biodiversiteit aan de slag in jouw gemeente? Dan wil je deze GroenLunch niet missen! Meld je aan via onderstaande knop. 

Aanmelden

Let op, er zijn op locatie maar een aantal plekken beschikbaar!