Historische overwinning voor Europese natuur: natuurherstelwet aangenomen

17 juni 2024

Historische overwinning voor Europese natuur: natuurherstelwet aangenomen

Natuur- en milieuorganisaties opgelucht: lidstaten moeten aan de slag met natuurherstel

Bloemen natuurherstelwet

Vandaag heeft de Europese Milieuraad de Natuurherstelwet (NHW) goedgekeurd, waarmee een belangrijke stap is gezet in de bescherming van natuur en klimaat in Europa. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Europese natuur en het klimaat. Deze uitkomst betekent dan ook een belangrijke overwinning voor de toekomst van onze leefomgeving. De wet werd aangenomen met steun van een meerderheid van 20 lidstaten. Oostenrijk wijzigde op het laatste moment haar eerdere standpunt waardoor de wet toch kon worden veiliggesteld.

“De stemming van vandaag is een langverwachte overwinning voor de Europese natuur en voor de burgers die al zo lang oproepen tot actie om de achteruitgang van de staat van de natuur te stoppen. Met goedkeuring van de Natuurherstelwet zeggen de lidmaatschappen toe om de aangetaste natuurgebieden te gaan herstellen. We rekenen erop dat de lidstaten deze wetgeving effectief uit voeren, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Natuurherstel komt ten goede aan het klimaat, de biodiversiteit en de mens.”

Jelle de Jong, algemeen directeur WWF-NL, namens de gezamenlijke groene organisaties

Turbulent traject

De Natuurherstelwet heeft een turbulent traject doorlopen. De wet dreigde te stranden in het Europees Parlement en kwam opnieuw in gevaar door een onverwachte koerswijziging van Nederland en Hongarije afgelopen maart. Vandaag werd echter de benodigde meerderheid hersteld.

Massale publieke steun

Deze overwinning werd mogelijk gemaakt door massale publieke steun. In de afgelopen jaren zijn meer dan een miljoen handtekeningen en berichten van burgers verzameld, en hebben meer dan 6000 wetenschappers, 100 bedrijven, jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties zich uitgesproken voor de wet en de integriteit van de Europese Green Deal verdedigd. We danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat.

“Dit is een mooie dag voor de natuur én voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Deze wet is nodig en helpt ons land op weg naar een leefbare toekomst. Want we kunnen niet zonder natuur. De kansen die deze wet biedt om verdere natuurvernietiging te voorkomen en om de natuur juist te herstellen, willen we ten volle pakken. Vanuit de Natuur en Milieufederaties dragen we daar graag, samen met onze 1300 lokale groepen en lokale initiatieven, aan bij.”

Annie van de Pas, directeur van de Natuur en Milieufederaties

Natuurpositieve toekomst

De Europese Natuurherstelwet is een essentieel onderdeel van de Green Deal en moet bijdragen aan natuurherstel, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de lidstaten om deze wet effectief te implementeren en samen te werken aan het herstel van onze waardevolle ecosystemen.

*gezamenlijke Nederlandse natuur- en milieuorganisaties: Greenpeace NL, IUCN NL, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

“De Friese Milieu Federatie is verheugd dat de wet nu is aangenomen, want uit onderzoek blijkt dat 90% van de Friezen de Friese natuur een warm hart toedraagt en zij zich zorgen maken over de kwaliteit van de natuur. Het herstel van natuur op het boerenland, in dorpen en steden en in de Friese meren zou wat ons betreft daarom topprioriteit moeten hebben. De FMF werkt samen met duizenden mensen en organisaties om bossen te herstellen, de weidevogels terug te laten keren en bloemen te laten bloeien. Deze Herstelwet helpt ons daarbij.”

Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie

Vanuit de Natuur en Milieufederaties werken we in 12 provincies aan het behoud en de versterking van de natuur. Wil je weten hoe wij hieraan bijdragen? Bekijk dan onze projecten.