Biodiversiteit en Natuur

Biodiversiteit en Natuur

Vanuit dit thema ontwikkelen en ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan een biodiverse samenleving. Uit een in 2020 uitgevoerde inventarisatie van de FMF bleek dat veel Friezen nauw betrokken zijn bij de Friese natuur en dat er in Fryslân vele initiatieven zijn om biodiversiteit te herstellen. Het gaat gelukkig niet alleen maar slecht met de natuur. Er zijn ook lichtpuntjes, zoals het herstel van natuur in natuurgebieden en in weidevogelkansgebieden. Waaruit blijkt dat het ook kan. Het is vooral een zaak van willen. Dit perspectief willen we aan overheden, bedrijven, natuurorganisaties en inwoners van Fryslân bieden.

 

Onze inzet:

  • De inzet van de FMF is erop gericht om deze initiatieven te helpen: wij verbinden partijen en komen zelf met voorstellen. Hiervoor wordt een biodiversiteitsplatform ontwikkelt.
  • We zijn een actieve deelnemer aan het provinciale biodiversiteitsherstelprogramma. Dit is voor ons het vertrekpunt. Meer informatie
  • de FMF participeert in het initiatief Natuer mei de Mienskip. Dit is gericht op de aanleg en ontwikkeling van het provinciale Natuurnetwerk.  Ook zien we kansen op bedrijventerreinen en openbaar groen. Meer informatie
  • Komende jaren voeren wij Plan Boom uit. Onze ambitie is om in Fryslan 700.000 bomen te planten. Meer informatie

 

Actueel nieuws

 

 

Nieuws lezen

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel An de Wrede

An de Wrede

Programma Manager Biodiversiteit en Natuur