Kennisprogramma Boeren met bomen en struiken is van start gegaan! 13 april is de volgende bijeenkomst

27 maart 2023

Kennisprogramma Boeren met bomen en struiken is van start gegaan! 13 april is de volgende bijeenkomst

Kennisbijeenkomst 22 maart 2023
Een diverse groep boeren uit Friesland, Groningen en Drenthe kwam vorige week bij elkaar in Oldeberkoop om te leren over de kansen die bomen en struiken kunnen bieden in het boerenbedrijf. In de ochtend gaf Evert Prins van Louis Bolk Instituut een toelichting op Agroforestry en liet hij aansprekende voorbeelden zien. Daarna werd er interactief gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de kennisbehoefte van de boeren. Waar lopen ze tegenaan als ze met bomen en struiken op het bedrijf aan de slag gaan en wat zouden ze tijdens het kennisprogramma willen leren?

In de middag waren we te gast bij de Boeren in het Bos in Nijeberkoop. Op dit bedrijf zijn bomen en struiken al een vast onderdeel. Tijdens de rondleiding is er veel inspiratie opgedaan.

Netwerkbijeenkomst 13 april, meld je aan! 
Op donderdag 13 april 2023 is de volgende bijeenkomst. In die bijeenkomst staan wet- en regelgeving rondom Agroforestry centraal en geven we een toelichting op het PPS project Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit.

Vragen over regelgeving rondom bomen op landbouwgrond, mestplaatsing, bomen in open landschap, bestemmingsplannen, en gecombineerde opgaven worden door Evert Prins van Louis Bolk Instituut verduidelijkt tijdens de kennisdeling in de ochtend.

In de middag krijgen we een toelichting van Heleen van Kernebeek van Wageningen Universiteit & Research op het PPS project Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit. Heleen gaat ook in op de algemene functies van Agroforestry voor voedselproductie.

Tenslotte gaan we interactief aan de slag met de generieke ontwerpen van Agroforestry voor melkveehouderij die in de PPS ontwikkeld zijn.

Klik hier voor de hele uitnodiging en om je aan te melden voor deze bijeenkomst.