Natuerlik Fryslan 2050, Natuur en landschap als basis voor een langetermijnvisie

20 oktober 2022

Natuerlik Fryslân 2050, natuur en landschap als basis voor een langetermijnvisie

In een recent verschenen nummer van het blad Landschap is een essay verschenen over Natuerlik Fryslan 2050 (NF2050). NF2050 is een in opdracht van de groene Friese natuur en landschapsorganisaties gemaakte ruimtelijke en landschappelijke visie op de toekomst van Fryslân. Het vertrekpunt van deze visie is alle ruimtelijke opgaves die op het landelijk gebied van de provincie afkomen. Opgaven ten aanzien van water, klimaat, energie, wonen, stikstof en biodiversiteit buitelen momenteel over elkaar heen, elk met hun eigen urgentie en ruimtelijke claims. Al die opgaven moeten een plaats krijgen in het landschap. Dat moet in samenhang, want niet alles kan overal. NF2050 moet een inspirerend raamwerk bieden voor het maken van keuzes. De groene organisaties gebruiken deze visie als input voor het Fries Programma Landelijk Gebied en voor de komende gebiedsprocessen.

Lees hier het artikel

Achtergrondinformatie:
Informatie over het Nationaal Programma Landelijk Gebied
Informatie over het Fries programma Landelijk gebied