FMF vindt dat het nieuwe coalitieakkoord mijlenver afstaat van een gezonde en duurzame leefomgeving

Friese Milieu Federatie vindt dat het nieuwe coalitieakkoord mijlenver afstaat van een gezonde en duurzame leefomgeving

Na maandenlang overleg werd vanochtend het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De nieuwe coalitie brengt geen natuur- en klimaatoplossingen, maar zwakt ze juist af.

16 mei 2024

Ze kiezen niet voor een schone lucht, niet voor een gezonde bodem en niet voor een gezonde leefomgeving. Hierdoor worden onze burgers en onze natuur aan hun lot overgelaten. De steeds hoger wordende rekening schuift zo gewoon door naar de toekomst.

Ook onze boeren krijgen met de aangekondigde politiek van nieuwe geitenpaadjes – en het opnieuw opzoeken van de randen van de wet – onvoldoende toekomstperspectief waar zoveel behoefte aan is. De benodigde investeringen om te komen tot een leefbaar en vitaal platteland worden afgezwakt. Niet duidelijk is wat dit betekent voor het Friese programma landelijk gebied. Een programma waar natuur, landbouw, recreatie en de overheden momenteel hard aan werken. De FMF maakt zich zorgen dat dit programma wordt vertraagd en dat de gebiedsprocessen die nu op gang komen tot stilstand komen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de aanpak voor het veenweidegebied, voor het Aanvalsplan Grutto, het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit en voor het afronden van het Nationale Natuurnetwerk.

Oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Ons land staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, energie en natuur. Juist daarom is beleid en betrouwbaar bestuur dat meerdere jaren wordt doorgezet zo hard nodig voor de toekomst van Nederland. De opgaven op het gebied van klimaatverandering en natuurherstel blijven onverminderd bestaan. Hans van der Werf, directeur FMF: “Wij blijven als Friese Milieu Federatie samen met onze aangesloten organisaties en groene vrijwilligers hard werken voor een mooi Fryslân en aan oplossingen die wél leiden tot een gezonde en duurzame leefomgeving.”

Coalitie akkoord

Voor meer informatie of opmerkingen, neem contact op met: