Opinie | Burgers in beweging: Jij bent de vonk voor duurzame verandering

1 februari 2024

Burgers in beweging: Jij bent de vonk voor duurzame verandering

Stel je voor: een wereld waarin jouw acties de golf van verandering in gang zetten die onze planeet nodig heeft. Het is tijd om te beseffen dat jij, als burger, de drijvende kracht bent achter een duurzame ommekeer. Het is jouw moment om te schitteren, want de toekomst wacht niet.

Kleine initiatieven zijn de geheime wapens tegen klimaatverandering, die in jouw handen liggen. Ze zijn de bouwstenen van een nieuwe, duurzame revolutie die begint op lokaal niveau. Denk niet dat jouw bijdrage te klein is; elke actie, hoe klein ook, draagt bij aan de golf van verandering die we nodig hebben. Sluit je aan bij een initiatief of start er één in jouw buurt. Wees een bouwsteen en maak onderdeel uit van het hoognodige bouwproces.

Waarom is dit jouw taak? Hoewel de kwaliteit van leven in Fryslân over het algemeen goed is, geldt dit niet voor iedereen. Vooral jongvolwassenen ervaren achterblijvende welvaart. Terwijl de economie en het energiegebruik langzaam duurzamer worden, gaat de natuur achteruit en staan sociale verbanden onder druk.

Jouw kracht als burger kan hier verandering in brengen. Goede ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen gaan hand in hand met toenemende stress en financiële zorgen. Jouw betrokkenheid kan welvaart eerlijker verdelen en voor een betere toekomst voor iedereen zorgen. Kijk bijvoorbeeld naar het initiatief Buurvrouw & Buurvrouw in Leeuwarden, waar enthousiaste vrijwilligers zorgen dat kleding, spullen, en verse maaltijden onderling worden uitgewisseld en toegankelijk worden voor iedereen met een kleine portemonnee. Het is tijd voor burgers om het heft in eigen handen te nemen en samen te werken aan een betere toekomst.

Kleine initiatieven zijn niet alleen de sleutel tot ecologische duurzaamheid; ze openen de deur naar brede welvaart voor alle Friezen. Lokale betrokkenheid creëert een samenleving waar levenskwaliteit niet wordt gegijzeld door overmatige consumptie, maar waar plaats is voor gelukkige toekomstperspectieven voor iedereen. Wat denk je bijvoorbeeld van een sociale buurtmarkt met toegang tot betaalbare, lokale, biologische groenten? Of een ruilschuurtje waar buren speelgoed en kleding delen?

Jij, als burger, als buur, bent de vonk voor duurzame verandering. Laten we niet alleen een podium geven aan kleine initiatieven, maar maak van jouw acties het epicentrum van een wereldwijde beweging. Laat jouw succesverhaal anderen inspireren. De tijd dringt, maar jij hebt de kracht om de finishlijn van een duurzame toekomst te bereiken. Het is jouw tijd om te schitteren, want de wereld heeft jouw vonk nodig om te ontbranden in een vuur van duurzame verandering.

Met de Kringlogo Award geeft FMF een podium aan duurzame burgerinitiatieven. Voor meer informatie en het nomineren van een initiatief, mail mij, Tess Schram (Programmamanager Circulaire Samenleving) via t.schram@fmf.frl

Ga voor meer informatie naar: Kringlogo 2024 

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met:

Profiel Tess Schram

Tess Schram

Projectleider Circulaire Samenleving