Lees nu de definitieve RES 1.0. en de ambitie van de FEA

16 april 2021

Lees nu de ambitie van de FEA en de definitieve RES 1.0

De Regionale Energie Strategie 1.0 is vandaag door de Friese overheden gepresenteerd. In dit artikel vindt u alle relevante stukken.

Ambitiedocument van de Friese Energie Alliantie (FEA)

De 11 maatschappelijke organisaties die samen de Friese Energie Alliantie (FEA) vormen, hebben een ambitie geformuleerd als input voor de RES1.0.

De FEA-leden vertegenwoordigen zeer uiteenlopende maatschappelijke belangen en achterbannen in de Friese samenleving. Ze zijn het er unaniem over eens dat de omslag naar duurzame energie een geweldige kans is voor Fryslân. Het ambitiedocument van de FEA gaat in op de vraag wat er nodig is in de Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân en de daaraan verbonden uitvoeringsstrategie om die kansen te verzilveren.

U vindt alle documenten hier: