Uitnodiging: Kennis-praktijk programma Boeren met Bomen en Struiken

23 januari 2023

Uitnodiging: Kennis-praktijk programma Boeren met Bomen en Struiken

Ben je boer in Friesland, Groningen of Drenthe?

Heb je interesse in Agroforestry? Wil je meer weten over de kansen van bomen en struiken voor het agrarisch bedrijf? Vraag je je af hoe collega-boeren hier mee aan de slag zijn?

Meld je dan nu aan voor ons Kennis-praktijk programma Boeren met Bomen en Struiken. 

Vanuit dit programma krijg je in 2023 en 2024 het volgende aangeboden: 

  • Excursies  
  • Kennisdelingsbijeenkomsten 
  • Netwerkbijeenkomsten 
  • Informatiebladen

Meer landschapskwaliteit en een positief effect op biodiversiteit

In Nederland is de agrarische sector op weg naar een natuurinclusieve landbouw. Daarbij komt ook steeds meer het inpassen van bomen, struiken en blijvend kruidenrijk grasland (silvopastoraal systeem, een vorm van agroforestry) in de bedrijfsvoering als kans om de hoek kijken.  

Er lijken aantrekkelijke perspectieven te liggen. Koolstofvastlegging in bomen bijvoorbeeld. Meer landschapskwaliteit. Een positief effect op biodiversiteit. Gewasopbrengsten (gras, vruchten, noten) en houtopbrengst (houtwallen- en elzensingelbeheer). Meer klimaatrobuustheid door een verhoogd waterbergend vermogen. Positieve effecten op diergezondheid en –welzijn. Tegelijkertijd is er nog veel onbekend over niet alleen de ecologische maar vooral de economische baten.  

In Noord-Nederland zijn boeren vanuit verschillende projecten aan de slag met Agroforestry.  In dit programma delen we kennis uit deze projecten met elkaar. Ook gaan we op excursie naar praktijklocaties. Deelnemers ontvangen daarnaast handige informatiebladen met uitleg over de toepassing van Agroforestry.  

“Agroforestry kan veel positiefs brengen. Bomen slaan CO2 op, dit kan ons helpen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Maar het kan ook veel betekenen voor het bedrijf zélf. Bomen zorgen voor verkoeling, wat in de zomers van tegenwoordig enorm fijn voor de koeien is. Daarnaast eten ze ook graag van bepaalde bomen of struiken. Ze vinden dit niet alleen lekker, dit kan ook heel gezond voor ze zijn en sommige ziektes voorkomen.”

Monique Plantinga, Teamadviseur FMF

Eerstvolgende bijeenkomsten

Noteer alvast in de agenda: 
 

  • 22 maart 2023 in Oldeberkoop: kennisdelingsbijeenkomst in combinatie met een excursie. 

 We bezoeken een locatie in Noord-Nederland waar agroforestry wordt toegepast. Via een lezing krijgen we uitleg over agroforestry.  

 

  • 13 april 2023: netwerkbijeenkomst  

We maken kennis met een agroforestry project in Noord-Nederland. We leren over de aanpak en de ervaringen. Daarnaast besteden we aandacht aan wet-en regelgeving. Vragen als ‘Mag agroforestry in een open (weidevogel) landschap’ en ‘met welke regelgeving moet rekening gehouden worden’ komen aan de orde. 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in het Kennis-praktijk programma Boeren met Bomen en Struiken. Meld je aan door een mail te sturen naar info@fmf.frl 

Vervolgens ontvang je van ons een bevestiging. Via een nieuwsbrief houden we jou op de hoogte van de activiteiten. Je kunt zelf kiezen aan welke activiteiten je wilt deelnemen.