Klimaat en Energie

Klimaat en Energie

Onze inzet is er op gericht dat we in Fryslân op koers liggen voor wat betreft de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Dit betekent dat we ons flink inzetten voor een vermindering van de CO2-uitstoot in Fryslân. Want, de klimaatcrisis vraagt om actie. Daarbij hoort een Regionale Energie Strategie (RES) met een hoog ambitieniveau voor grootschalige duurzame energieopwekking en voor de warmtetransitie. Maar we hebben ook een biodiversiteitscrisis en wat FMF betreft kunnen we beide niet los zien van elkaar. Wij streven daarom naar een natuurinclusieve energietransitie, zowel voor projecten op gebied van opwek van duurzame energie als voor warmte. Energieplannen moeten niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. We zien juist volop kansen in de natuur en het landschap die we moeten benutten. Wij dagen daarom bestuurders, ondernemers, en inwoners uit om de energietransitie natuurinclusief uit te voeren. Alleen als natuur- en milieubelangen volwaardig meegenomen worden in plannen en projecten kunnen we spreken van echt groene en duurzame energie.

Daarnaast zullen we ons moeten voorbereiden en klaarmaken voor een warmer, droger, natter Fryslân. Want de vier klimaattrends in Nederland gaan Friesland niet voorbij. Het wordt warmer, droger, natter én de zeespiegel stijgt. Als FMF kiezen we ervoor om juist natuur, landschap, bodem én water als uitgangspunt te nemen om toe te werken naar een klimaatbestendig Fryslân.

Onze inzet:

  • We zetten in op een hoger ambitieniveau in Fryslân met betrekking duurzame opwek van energie en voor meer ruimte voor wind op land
  • We maken ons hard voor meer tempo op het gebied van energiebesparing en zon op dak.
  • We ontwikkelen innovatieve projecten zoals de Energietuinen (www.energietuinen.nl)
  • We adviseren en begeleiden initiatieven op gebied van natuurinclusieve zon- en windprojecten. Lokaal eigendom, zeggenschap en in co-creatie met de Friezen is voor ons een randvoorwaarde in projecten die wij oppakken.
  • We delen onze kennis en leiden op door middel van bijvoorbeeld trainingen, bijeenkomsten en meer
  • We werken aan projecten om zowel onze bebouwde omgeving als landelijk gebied toekomstbestendig in te richten

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Suzanna Bekkema

Suzanna Bekkema

Externe professional op het gebied van Klimaat & Energie

06 20 07 50 44 E-mail LinkedIn