Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

De Omgevingskwaliteit van Fryslân staat onder druk: woningbouw, energie en landbouw. We merken dat daardoor het onbehagen van de Friezen over de achteruitgang van de kwaliteit van het landschap ia toegenomen. Het onderwerp “Landschapspijn” is nog steeds actueel. Komende jaren zullen er discussies plaatsvinden over onder meer de Lelylijn, wel of niet nieuwe woningen en hoe het agrarisch landschap zich ontwikkeld. Ook de effecten van klimaatverandering zullen impact hebben op de leefbaarheid van Fryslân. Te denken valt aan hittestress in dorpen en steden, maar ook de inpassing van duurzame energie.

Onze inzet:

  • Wij zijn een vraagbaak voor onze aangesloten organisaties en de Friese burger als het gaat om ruimtelijke ordening vraagstukken.
  • We komen met voorstellen hoe je de omgevingskwaliteit kunt herstellen. We voeren waar mogelijk zelf projecten uit en ondersteunen lokale initiatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is het programma Donkerte langs de Waddenkust of de zwerfafvalcampagne.
  • We ontwikkelen met onze partners een samenhangende visie en aanpak die we gebruiken in discussies met de provincie, gemeenten en ondernemers. Meer informatie
  • We helpen onze aangesloten organisaties bij de implementatie van de Omgevingswet.

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Hendrik Pries

Hendrik Pries

Projectmedewerker Ruimtelijke ordening