Blijvend Grasland

Blijvend Grasland

Boeren uit Fryslân en Overijssel gaan vanuit het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat doen zij door koolstof vast te leggen in hun grasland. Blijvend grasland is meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten. Door dit land niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden.

Bekijk de flyer

Het project
Steeds meer boeren willen werken aan duurzamere landbouw en zoeken naar mogelijkheden die zowel economisch als ecologisch positief bijdragen. Als de grond minder intensief wordt bewerkt draagt dit bij aan de koolstofvastlegging in de bodem, het verbeteren van de biodiversiteit, de kwaliteit van de bodem en het watervasthoudend vermogen van de bodem.

In dit project gaan we samen aan de slag om te leren wat deze methode blijvend grasland inhoudt. We vertalen de methode naar de praktijk, maken een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen de eerste ervaringen op met de toepassing ervan. Dit project heeft een looptijd van drie jaar.

Deelnemers
Dit project is in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, Living Lab Fryslân, Noardlike Fryske Wâlden en vier groepen boeren. Er zullen een aantal agrariërs uit verschillende regio’s in de provincie Fryslân en Overijssel deelnemen aan dit project.

We zijn nog op zoek naar meer gemotiveerde agrariërs die vanuit hun eigen bedrijfsvoering, ervaring, stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer en duurzame landbouw. Zij zijn op zoek zijn naar kennis, praktijkondersteuning en meetinstrumenten, afgestemd op hun persoonlijke situatie en mogelijkheden passend binnen de gebiedscontext. Het project sluit aan op de wens om te leren over de mogelijkheden voor koolstofvastlegging in bodem in de melkveehouderij, en in het specifiek wat de methodiek Blijvend Grasland kan brengen in dit verband. De deelnemende boeren zien Blijvend Grasland als een belangrijke maatregel binnen een duurzame melkveehouderij. Herken jij jezelf hierin? Meld je dan nu aan via j.postma@fmf.frl.

Doel
Het doel is dat agrariërs meer kennis en inzicht krijgen in de koolstofvastlegging in de bodem d.m.v. de methode blijvend grasland. Dit draagt bij aan de transitie naar duurzame landbouw.

Media en meer

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Profiel Ids van der Ploeg

Ids van der Ploeg

Adviseur Kennisontwikkeling Verdienvermogen