Kening fan ‘e Greide

Wat is Nederland zonder haar weidevogellandschap? Wat is een lente zonder haar typische geluiden, geuren en kleuren? Wat is een weide zonder koeien, bloemen, kruiden, insecten en vogels? En wat is een landschap dat geen muze meer is voor dichters, schilders, muzikanten en kunstenaars? Die vragen stellen we niet alleen aan jou, maar ook aan onszelf. Is het belangrijk en wat hebben ervoor over? Wat kunnen we doen om dit unieke cultuurlandschap én het leven erin te behouden?

Vanuit dit perspectief ontstond in 2012 burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, buiten Fryslân King of the Meadows genoemd. Inmiddels een snelgroeiende beweging van verontruste burgers, boeren, musici, kunstenaars, docenten, terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers en zuivelmakers. Een netwerk van betrokken mensen. Maar ook een club van enthousiaste doeners die samenwerken aan een nieuwe, breed gedragen aanpak. Een toekomst waarin een gezond en renderend boerenbedrijf hand in hand gaan met natuur, biodiversiteit en genietende mensen.

Neem voor meer informatie contact op met: