Penningmeester FMF

Vacature penningsmeester Stichting Friese Milieu Federatie

De stichting Friese Milieufederatie (FMF) is op korte termijn op zoek naar een penningsmeester.

Samen met 42 aangesloten organisaties werkt de FMF met hart en ziel aan een duurzaam Fryslân waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. We volgen het beleid van de Friese overheden en sturen dat waar mogelijk bij. We slaan bruggen tussen burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We voeren voorbeeldprojecten uit, enthousiasmeren koplopers en mobiliseren de publieke opinie.

Het bestuur is belast met het op hoofdlijnen besturen van de FMF en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de programma’s en projecten van de organisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht waarin vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties zitting hebben. De dagelijkse leiding van de FMF berust bij de directeur. Bestuursleden treden op als ambassadeur voor de Friese Milieufederatie en helpen mee om vanuit de inhoud de organisatie de juiste keuzes te laten maken. Het bestuurslidmaatschap van de FMF is onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden vergoed.

De penningmeester is vanuit het bestuur de sparringpartner voor de directeur en de controller bij financiële aangelegenheden en overlegt jaarlijks met de accountant over de financiële jaarstukken. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar, meestal in Leeuwarden. Daarnaast is de penningmeester aanwezig bij vergaderingen van de RvT (2 X per jaar).

Wat zoeken wij?
Op korte termijn zoeken we een enthousiast bestuurslid die de rol van penningmeester wil vervullen en affiniteit heeft met de duurzame ontwikkeling in Friesland. Daarbij vragen we:

  • Bestuurlijke ervaring met financiële aangelegenheden;
  • Affiniteit met duurzaamheid en enige bekendheid met de Friese natuur- en milieubeweging;
  • Ervaring met het aanboren van financieringsbronnen en het aanvragen van subsidies;
  • Het zijn van een teamspeler;
  • Het hebben van goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden een verantwoordelijke en belangrijke bestuursfunctie in een professionele organisatie, waarin je met betrokken en bevlogen professionals en vrijwilligers samenwerkt aan een mooi en duurzaam Fryslan.

Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met: