Vacature bestuurslid Friese Milieu Federatie (FMF)

Vacature bestuurslid Stichting Friese Milieu Federatie

De stichting Friese Milieufederatie (FMF) is op korte termijn op zoek naar een bestuurslid.

Samen met 42 aangesloten organisaties werkt de FMF met hart en ziel aan een duurzaam Fryslân waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. We volgen het beleid van de Friese overheden en sturen dat waar mogelijk bij. We slaan bruggen tussen burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We voeren voorbeeldprojecten uit, enthousiasmeren koplopers en mobiliseren de publieke opinie.

Het bestuur is belast met het op hoofdlijnen besturen van de FMF en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de programma’s en projecten van de FMF. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht waarin vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties zitting hebben. De dagelijkse leiding van de FMF berust bij de directeur. Bestuursleden zijn ambassadeurs van de Friese Milieufederatie, treden op als sparringpartner van medewerkers en helpen mee om vanuit de inhoud de organisatie de juiste keuzes te laten maken. Het bestuurslidmaatschap van de FMF is onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar, meestal in Leeuwarden. Daarnaast zijn bestuursleden aanwezig bij vergaderingen van de RvT (2 X per jaar). Ook buiten de reguliere bestuursvergaderingen zetten bestuursleden zich “hands on” in, bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten die het bureau organiseert en het bezoeken van bijeenkomsten van de aangesloten organisaties.

Wat zoeken wij?
Op korte termijn zoeken we zoeken een enthousiast bestuurslid dat zijn/haar sporen heeft verdiend op het gebied van de duurzame ontwikkeling in Friesland. Zijn/haar netwerk overlapt of ligt in het verlengde van de activiteiten van de FMF. Daarbij vragen we:

  • Bestuurlijke ervaring;
  • Affiniteit met duurzaamheid;
  • Bekend met de Friese natuur- en milieubeweging;
  • Het zijn van een teamspeler;
  • Het hebben van goede communicatieve vaardigheden;
  • Bereid en in staat portefeuillehouder voor bepaalde dossiers te zijn.

Wij bieden een verantwoordelijke en belangrijke bestuursfunctie in een professionele organisatie, waarin je met betrokken en bevlogen professionals en vrijwilligers samenwerkt aan een mooi en duurzaam Fryslan.

Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met: