Binding achterban

Binding achterban

Wij willen de spreekbuis zijn van alle organisaties in Fryslân die affiniteit hebben met natuur en milieu. Dat kunnen professionele organisaties zijn, maar ook vrijwilligersorganisaties die vaak lokaal opereren. We zien de laatste jaren een geweldige opkomst van lokale initiatieven die thematisch georganiseerd zijn, bijvoorbeeld op het gebied van energie en voedsel. Bij deze initiatieven is er behoefte aan professionelere ondersteuning. In de transitie naar een duurzame samenleving krijgen de lokale initiatieven een prominente plek. Onze rol is er op gericht de initiatieven en (lokale) groepen te faciliteren, spreekbuis te zijn namens hen en agendazettend bezig zijn.

Wat doen we:

  • Aangesloten organisaties van de FMF met advies ondersteunen.
  • Vragen van burgers, bedrijven, overheden over duurzaamheidsvraagstukken beantwoorden;
  • 1 aanspreekpunt in Fryslân vanuit natuur en milieu instellen;
  • Het aantal aangesloten organisaties en organisaties waar we een samenwerkingsverband mee hebben laten groeien;
  • Verder ontwikkelen van onze facebookcommunity Ik Hou van Fryslân voor burgers.
  • Maandelijks organiseren van een GROENLUNCH met interessante sprekers in de Johannes de Doperkerk te Leeuwarden.

Neem voor meer informatie contact op met: